Ulkoluokka-oppaan kansi.

Loikkaa ulkoluokkaan -materiaali

Loikkaa ulkoluokkaan -opas ulkona opettamiseen, Aulikki Laine, Meri Elonheimo, Anna Kettunen (toim.)

“Loikkaa ulkoluokkaan” on opas opettajalle, joka tahtoo opettaa ulkona. Se toimii alkusysäyksenä ulkoluokkailusta kiinnostuneille ja vahvistuksena säännöllisesti ulkona opettaville. Julkaisun kirjoittamiseen on osallistunut huikea joukko ulkona opettavia opettajia, alan tutkijoita, kouluttajia ja ulkona oppimista tukevia tahoja.

#ULKOLUOKKA-leikkikorteissa on 32 opettavaista leikkiä ulko-opetukseen. Leikit on valittu niin, että materiaaliksi tarvitsee vain #ULKOLUOKKA-lajikortit.

#ULKOLUOKKA-lajikortit on maastokäyttöön suunniteltu kokoelma Suomen yleisimpiä kasveja ja eläimiä Milja Laineen ja Laila Nevakiven kuvittamina upeina maalauksina. Monet lajeista ovat tuttuja ja huomaamattomasti korttiin merkityt lajinimet auttavat tarkistamaan tuntemattomat.

Ulkona oppiminen innostaa. Loikkaa sinäkin ulkoluokkaan!

Julkaisut ovat kolmivuotisen #ULKOLUOKKA – liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa -hankkeen lopputuotos. Hankkeessa oli mukana yli 100 opettajaa 50 koulusta 10 paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Ulkoluokka-ryhmä jatkaa toimintaansa. Voit seurata sitä Facebookissa ja Instagramissa.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Aulikki Laine
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Suomen ympäristöopisto SYKLI
  • Sähköposti: aulikki.laine@sykli.fi
  • Puhelinnumero: 050 352 6417