Liikuntaleikkikirja.

Liikuntaleikkikirja

Liikuntaleikkejä sisältävä PDF-tiedosto liikunnanopetuksen tueksi. Materiaali toimii helppokäyttöisenä ideapankkina, joka on suunnattu erityisesti peruskoulun opettajille, mutta soveltuu myös muille lasten liikuttajille.

Liikuntaleikkikirja sisältää 66 erilaista leikkiä, jotka on esitelty kuvien ja napakoiden ohjetekstien avulla. Näin materiaalin käyttö on vaivatonta ja nopeaa.

Ensimmäisellä sivulla kerrotaan tarkemmin materiaalin tavoitteista. Lisäksi viimeisellä sivulla on ideoita tuttujen leikkien soveltamiseen. Liikuntaleikkikirjan tarkoituksena on edistää oppituntien ympäristölähtöistä ja monipuolista suuunnittelua. Materiaalin leikkien avulla voidaan vahvistaa oppilaiden motoristen perustaitojen lisäksi vuorovaikutustaitoja ja kehollisuuden kokemuksia.

Liikuntaleikkikirjan ovat koonneet Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijat osana liikunnan erikoistumisopintojaan.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Veera Valander, Saara Lahti ja Vuokko Jurvakainen
  • Sähköposti: veera.valander@gmail.com