Nuoret koripallon kanssa.

Liikuntainnostaja-materiaalit tukioppilaille tai liikuntatuutoreille

Lasten ja nuorten keskuksen Luotu liikkumaan -hankkeessa tuotetut materiaalit sopivat seurakunnan nuorisotoiminnan lisäksi mainiosti myös koulumaailmaan. Materiaaleissa tutustutaan liikuntainnostajan rooliin sekä höntsäliikuntaan erilaisten harjoitusten avulla.

Luotu liikkumaan on Lasten ja nuorten keskuksen vetämä liikuntahanke, jonka tavoitteena on vähentää ulkopuolisuutta mahdollistamalla monipuolista liikuntaa rippikouluikäisille ja heitä vanhemmille nuorille. Luotu liikkumaan -hankkeessa pilotoidaan seurakuntien kanssa liikuntainnostajakoulutusta. Siinä koulutetaan seurakuntiin liikuntainnostajia, jotka toimivat vertaisohjaajina seurakuntien erilaisissa höntsäliikuntaryhmissä.

Liikuntainnostajakoulutus on suunniteltu lisäämään liikuntaa seurakunnan nuorisotoimintaan, mutta koulutusta varten laaditut materiaalit soveltuvat mainiosti myös koulumaailmaan. Materiaaleja voikin hyödyntää esimerkiksi tukioppilastoiminnassa tai liikuntatuutoroinnissa.

  • Minä liikuntainnostajana (pdf) -opas tarjoaa erilaisia harjoituksia liikuntainnostajan rooliin perehtymiseksi. Liikuntainnostaja on ryhmäyttäjä ja vertaisohjaaja, joka tsemppaa muita nuoria liikkumaan. Oppaassa on erilaisia harjoituksia, joiden avulla opetellaan mm. heittäytymistä, vuorovaikutusta, ryhmäytymistä sekä oman itsetunnon kohentamista.
  • Höntsäliikunta toimintamallina (pdf) -opas tutustuttaa erilasten harjoitusten avulla höntsäliikunnan perusajatukseen. Höntsäliikunta on leikkimielistä, iloa tuottavaa ja osaamisesta riippumatonta liikuntaa, jota ei tarvitse ottaa vakavasti. Oppaassa on ohjeet esimerkiksi lötköpötköpeliin ja höntsäsählyyn.

Luotu liikkumaan -hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen liikuntainnostajia voi seurata Instagramissa ja TikTokissa käyttäjänimellä @liikuntainnostajat.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Satu Rathgeber
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Koordinaattori, Luotu liikkumaan -hanke
  • Sähköposti: satu.rathgeber@lastenjanuortenkeskus.fi
  • Puhelinnumero: 044 4916933