Liikkuvuusharjoittelua kouluihin

Lasten liikkumisen ilo lähtee siitä, että liike on mahdollista toteuttaa, liike tuntuu hyvältä, eikä se satu. Mikäli näin ei ole, kyse on yleensä liikkuvuusrajoitteista. Monilla lapsilla liikeradat ovat suppeita, eivätkä esimerkiksi syväkyykky tai kuperkeikka onnistu. Kun liikerajoitteita löytyy, liikunta ei saata innostaa.

– Olemme kouluttaneet jo muutaman vuoden ajan liikunta-alan ammattilaisia liikkuvuusvalmennuksen saloihin. He tekevät hyvää työtä tahoillaan, mutta tavoittavat vain rajallisen määrän asiakkaita ja enimmäkseen aikuisia. Siksi olemme aloittaneet liikkuvuuden kehittämisen pilottihankkeen yhdessä pääkaupunkiseudun koulussa. Onnistuneen pilotin ansiosta voimme nyt tuoda testatun mallin kaikkien suomalaisten koulujen käyttöön, kertoo Jarkko Mäkinen Exercisemasterilta.

Exercisemaster keskittyy pilottihankkeessaan kahden valitun liikesuunnan kehittämiseen, esimerkiksi takaketjun vetristämiseen ja valakyykyn onnistumiseen. Yhden teeman kehittäminen kestää 6–8 viikkoa, minkä jälkeen keskitytään seuraavaan teemaan. Käytössä on yhteensä viisi kehitysjaksoa, jotka käydään läpi lukuvuoden aikana. Viisi jaksoa yhdessä kattavat koko kehon ja kaikki yleisimmät liikesuunnat.

– Keskitymme vain kahteen liikesuuntaan kerrallaan, jotta saisimme aikaan todellista kehitystä. Kun opettajat ja oppilaat tietävät selkeän tavoitteen, sitä on helppo noudattaa. Jos kohteena olisi koko kehon liikkuvuus kerralla, olisi tavoite liian suuri ja epämääräinen, Mäkinen summaa.

Exercisemaster tarjoaa kouluille

 • Lähikoulutus: Hanke aloitetaan yhteisellä koulutuksella kaikkien mukana olevien opettajien kesken. Koulutuksessa syvennytään liikkuvuuden kehittämiseen ja keinoihin, joita opettajat voivat ottaa käyttöön. Koulutus on parhaimmillaan lähikoulutuksena, mutta se voidaan tarvittaessa toteuttaa Zoomin avulla.
 • Verkkoympäristön harjoitteet: Jokaiselle jaksolle on omat videoidut materiaalit, jotka keskittyvät teemana olevien liikesuuntien kehittämiseen. Materiaalista löytyy täsmäharjoitteita sekä suuri harjoitepankki, jossa on erilaisia leikkejä, pelejä ja harjoitteita antamaan vinkkiä siihen, miten liikeratoja voi kehittää muun tekemisen lomassa liikuntatunneilla ja välituntiohjelmana. Ympäristöstä on helppo etsiä kuhunkin liikuntatuntiin sulautettavat harjoitteet, jotka edistävät jakson kohteena olevaa teemaa.
 • Pyörittelyrutiini: Jokainen jakso sisältää valmiin pyörittelyruutinin, joka on n. 4–5 minuutin mittainen sarja liikkeitä, jotka edistävät kohteina olevia liikesuuntia. Pyörittelyrutiinin voi tehdä luokassa taukojumppana, välituntiohjelmana tai liikuntatuntien alkuverryttelynä. Tavoitteena on, että rutiinia tulee tehtyä joka päivä, mielellään useammankin kerran päivässä. Rutiini on videolla, joten opettajan ei tarvitse muistaa sitä ulkoa.
 • Testikortit: Jokaiseen moduuliin kuuluu kohteena olevia liikesuuntia testaavat testikortit. Testit on luotu kolmelle eri tasolle. Tavoitteena on, että jokainen oppilas läpäisisi ensimmäisen tason testit jakson päätteeksi. Tasot 2 ja 3 motivoivat lapsia, jotka ovat jo edistyneempiä tai innostuvat harjoittelemaan myös omalla ajalla testien saavuttamiseksi. Testit on helppo suorittaa liikuntasalissa, eivätkä ne vaadi erityisiä välineitä. Tarvittaessa testit voidaan tehdä pareittain siten, että toinen oppilas seuraa toisen testisuorituksen ja kertoo, onko se läpäisty vai ei. Opettajan ei siis välttämättä tarvitse tarkistaa jokaisen oppilaan suoritusta.
 • Verkkoympäristön luennot: Opettajat voivat lisätä omaa osaamistaan liikkuvuuden kehittämisestä verkkoympäristöstä löytyvien videoitujen luentojen avulla.
 • Lähitapaamiset jaksojen vaihtuessa: Jakson vaihtuessa järjestetään uusi koulutustilaisuus, jossa käydään läpi menneen jakson onnistumisia ja haasteita sekä valmistaudutaan seuraavaan jaksoon keskustellen ja käytännön harjoitteiden kautta. Tämä voidaan toteuttaa tarvittaessa myös etäyhteyden avulla.

Exercisemaster edellyttää kouluilta

 • Sitoutuminen: Jotta hanke tuottaa tulosta, tulee siihen sitoutua. Tämä tarkoittaa sitä, että aine-/luokanopettajat ottavat pyörittelyrutiinin omakseen (eli muistavat teetättää sitä tunneilla) ja liikunnanopettajat sisällyttävät kohteena olevan liikesuunnan täsmäharjoitteita osaksi liikuntatuntia. Hanke ei toimi vain yhden opettajan panoksella, vaan mukaan täytyy saada opettajia laajemmalta rintamalta, jotta liikettä tapahtuu myös muulloin kuin liikuntatunnilla.

Hinnoittelu

Hanke hinnoitellaan koulun koon mukaisesti. Hintaluokka on 200–300 €/opettaja/lukuvuosi. Kustannuksiin vaikuttaa myös lähitapaamisten määrä.

  Yhteystiedot
 • Nimi: Jarkko Mäkinen
 • Yksikkö / yhteistyökumppani: Exercisemaster Oy
 • Sähköposti: info@exercisemaster.fi
 • Puhelinnumero: (044) 200-4733
 • Www-sivu: https://www.exercisemaster.fi

Katso uusimmat ideamme!