Liikkuva skidi -työkirja ja koulutukset

Aivoliiton Liikkuva skidi -materiaalipaketti tarjoaa tukea kielellisiä erityisvaikeuksia tai neuropsykiatrisia pulmia kokevien lasten huomiointiin ja ryhmässä toimimisen avustamiseen.

Liikkuva skidi -työkirja on suunnattu lasten liikunta- ja harrasteryhmien ohjaajille sekä varhaiskasvatuksen, kerhotoiminnan ja alakoulun ensimmäisten luokkien työntekijöille. Materiaalipaketti auttaa ohjaajia huomioimaan kielellisiltä taidoiltaan erilaisten lasten tarpeet ja tukemaan lasten osallistumista ryhmiin.

Työkirja sisältää tietoa, linkkejä sekä valmista kuvamateriaalia lapsen kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseksi ryhmässä. Työkirjaan sisältyvien videoiden avulla ohjaajien on helppo ryhtyä opettelemaan puhetta tukevien keinojen hyödyntämistä ja tutustua myös muihin lapsen toimintaa helpottaviin keinoihin. Ohjausmateriaalin keinot ovat hyödyllisiä kelle tahansa lapselle. Se on kuitenkin suunnattu erityisesti sellaisille lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus, muita neuropsykiatrisia pulmia (esim. ADHD, autisminkirjon häiriöt) tai äidinkieli muu kuin ryhmässä käytetty kieli.

Työkirjan hinta on 20 euroa + postikulut.

Liikkuva skidi -projektin aikana (2018–2020) järjestetään myös koulutuksia eri puolilla Suomea. Koulutuksessa syvennetään työkirjan tietoja teorian ja käytännön harjoitusten avulla.
Koulutukset ovat osittain projektin rahoittamia ja niiden hinta on 50 euroa/henkilö. Hinta sisältää työkirjan. Liikkuva skidi -koulutus on tarjolla myös tilauskoulutuksena.

Lisätietoja Veikkauksen tukemasta Liikkuva skidi -projektista sekä koulutuksista Aivoliiton sivuilta.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Eliisa Laine
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Aivoliitto ry
  • Sähköposti: eliisa.laine@aivoliitto.fi
  • Puhelinnumero: 0505236056