Opettajat hyppäävät alas portaalta.

Liikkuva koulu -yhdysopettajien rooli ja korvaukset

Liikkuva koulu -toimintaa organisoidaan erilaisilla tavoilla kunnissa ympäri Suomen. Jyväskylässä ja Vaasassa Liikkuva koulu -toiminnasta on kehitetty kokonaisuus, jossa jokaisella toimijalla on oma paikkansa. Kummassakin kaupungissa Liikkuva koulu -yhdysopettajat saavat työstään myös korvauksen.

Itsenäiset koulut ja yhdyshenkilöiden verkosto

Sanna Laulaja ja Jon Salminen toimivat Liikkuva koulu -koordinaattoreina, Laulaja Vaasassa ja Salminen Jyväskylässä. Kaupunkien Liikkuva koulu -toiminnassa on paljon yhtäläisyyksiä. Niin Jyväskylässä kuin Vaasassakin jokaisessa koulussa toimii Liikkuva koulu -yhdyshenkilö tai yhdysopettaja, joka huolehtii koulunsa toiminnasta.

– Meillä Vaasassa jokainen koulu päättää Liikkuva koulu -yhdyshenkilönsä itse. Yhdyshenkilöt ovat opettajia, jotka toimivat koulussaan Liikkuva koulu -tiimin vetäjinä. Yhdyshenkilönä toimiville opettajille koulut maksavat myös palkkion yhdyshenkilön tehtävästä. Palkkiokäytännöt vaihtelevat koulukohtaisesti, mutta kaikki yhdyshenkilöt saavat ainakin kokouskorvauksia, Laulaja kertoo.

Laulaja sanoo, että yhdyshenkilöiden tehtävänä on vuosittain toteuttaa Liikkuva koulu -toimintasuunnitelma sekä toiminnan nykytilan arviointi. Näiden pohjalta koulu on puolestaan oikeutettu saamaan rahoitusta toimintaansa kaupungilta.

Laulaja toimii itse Vaasan Liikkuva koulu -koordinaattorina, jonka tehtävänä on kutsua koulujen yhdyshenkilöt koolle kaksi kertaa lukukaudessa. Tällöin vaihdetaan ideoita ja kouluttaudutaan yhdessä. Koronan vuoksi yhdyshenkilöiden tapaamiset ovat olleet verkkovälitteisiä lähes kahden vuoden ajan, mikä harmittaa Laulajaa.

– Liikkuva koulu -koordinaattorina haluan kannustaa kouluja toimimaan itsenäisesti. Minun tehtäväni on lähinnä kannustaa, muistuttaa tärkeistä asioista ja kutsua yhdyshenkilöt koolle. Meillä Vaasassa koulut ovatkin toimineet aina hyvin itsenäisesti, ja kouluilla on runsaasti kivoja liikuntaideoita, Laulaja kertoo.

Laulaja on toiminut jo viisi vuotta myös liikuntaan ja urheiluun keskittyvän opetuksen kehittämisen työryhmän vetäjänä. Työryhmässä on urheilukoordinaattori sekä viisi opettajaa Vaasan eri kouluista. Työryhmän vastuulla on liikunnanopetuksen kehittämisen lisäksi Liikkuva koulu– ja Move!-toiminta sekä erilaiset koululaiskilpailut. Laulaja kertoo saavansa korvauksen kaupungilta työryhmän vetäjänä toimimisesta. Työryhmän opettajat puolestaan saavat kokouskorvausta.

– Meillä Vaasassa samat henkilöt ovat olleet Liikkuva koulu -toiminnassa mukana pitkään ja olemme pystyneet luomaan pysyvän toimintamallin. Sen ansiosta Liikkuva koulu -toiminta on Vaasassa hyvässä tilanteessa ja kouluillekin on vakiintunut hyviä käytäntöjä, pohtii Laulaja.

Liikkuva koulu kattoteemana kaikelle liikuntatoiminnalle

Myös Jyväskylässä jokaisessa koulussa on Liikkuva koulu -yhdysopettaja, joka vastaa toiminnasta omassa koulussaan. Yhdyshenkilöt saavat kouluilta rahallisen korvauksen tehtävästään. Jyväskylän koordinaattori Jon Salminen kertoo koulujen tekevän vuosittain toimintasuunnitelman omalle Liikkuva koulu -toiminnalleen.

– Toimintasuunnitelmassa määritellään asiat, joita tulevana vuonna koulut aikovat toiminnan puitteissa tehdä. Alusta asti olemme halunneet toimia koululähtöisesti, joten jokainen koulu on Jyväskylässä vapaa luomaan oman toimintamallinsa. Koulujen oman vuosibudjetin lisäksi kaupunki tarjoaa myös ulkopuolista rahoitusta koulujen vuosittaiseen toimintaan, Salminen kertoo.

Salminen toimii Jyväskylän Liikuntapääkaupunki-kaupunkistrategian projektipäällikkönä. Kaupungin hallinnossa toimii Liikkuva koulu -tiimi, joka huolehtii muiden toimintojen ohella esimerkiksi liikuntavälineiden lainaamisesta kouluille. Salminen itse vastaa yhdyshenkilöinä toimivien opettajien verkostosta ja verkoston koollekutsumisesta.

– Nyt koronan vuoksi emme ole voineet tavata yhdyshenkilöiden kanssa pariin vuoteen muualla kuin Teamsissa. Se on harmi. Ennen koronaa olemme verkoston kanssa kouluttautuneet ja vaihtaneet ideoita yhdessä säännöllisesti. Meillä on ollut esimerkiksi kaksipäiväinen koulutustapaaminen Kuortaneella, Salminen kertoo.

Salminen näkee, että Liikkuva koulu -kärkihankkeen päätyttyä Liikkuvasta koulusta on tullut Jyväskylässä niin sanottu kattoteema liikunnan aineopetuksen ulkopuoliselle liikuntatoiminnalle. Tuon kattoteeman alle mahtuvat niin uusi Move!-hanke, kouluissa tehtävä hyvinvointityö kuin Harrastamisen Suomen mallikin liikunnan osalta.

– Liikkuva koulu on vakiintunut toimintakulttuuriimme, rakenteisiimme ja asenteisiimme kymmenen vuoden aikana hyvin. Tärkeintä kaikessa Liikkuva koulu -toiminnassa on liikunnallisen elämäntavan edistäminen, jota kouluissa voidaan tehdä, Salminen summaa.

Tutustu muihin henkilökuntaan liittyviin ideoihimme!