Oppilaat portaikossa.

Liikkavaksi-kurssilla opitaan ryhmänohjauksesta ja liikuntatapahtumista

Liikkavaksi-kurssin idea syntyi Mankolan yhteinäiskoulussa tukioppilastoiminnan pohjalta. Koulussa toivotaankin, että vuosittain toistuva kurssi toisi liikuntatoimintaan jatkuvuutta sekä saisi nuoria osaksi koulun liikuntakulttuuria.

Idea lähti tukioppilastoiminnasta

Mankolan yhtenäiskoulussa pilotoidaan tänä syksynä ensimmäistä kertaa Liikkavaksi-kurssia. Liikkavaksi-kurssi on kasiluokkalaisille valinnainen liikunnan kurssi, jonka tarkoituksena on sitouttaa oppilaat osaksi koulun liikuntakulttuuria. Kurssilla opetetaan muun muassa ryhmänohjaustaitoja sekä koulun liikuntatapahtumien suunnittelua ja käytännön toteutusta.

– Idea Liikkavaksi-kurssiin lähti kehittymään tukioppilastoiminnan pohjalta. Kuten monissa muissakin kouluissa, myös meillä järjestetään vuosittain tukioppilaskurssi kasiluokkalaisille. Tajusimme, että miksi ihmeessä emme kouluttaisi myös liikkavakseja järjestelmällisesti joka vuosi, ja siten saisimme toiminnasta jatkuvampaa, kertoo Janne Nummela Mankolan yhtenäiskoulusta.

Nummela kertoo, että Liikkavaksi-kurssi kestää koko vuoden. Ensimmäisessä jaksossa käydään läpi ryhmänohjaamisen perusteita ja opetetaan liikuntatuntien osia omalle ryhmälle. Oppilaat pääsevät suunnittelemaan liikuntatunnille oman osionsa, hankkimaan siihen tarvittavat välineet ja ohjaamaan sen muille, jonka jälkeen koko ryhmä antaa palautetta.

– Nyt toisen jakson aikana tarkoituksenamme on pitää liikuntatunteja tai niiden osia yhtenäiskoulumme alakoululaisille. Nämäkin ohjaukset toteutetaan ryhmissä esimerkiksi 30 minuutin pituisina, jonka jälkeen ryhmät saavat palautetta, sanoo Nummela.

Osaksi koulun liikuntatapahtumia ja toimintakulttuuria

Liikkavaksi-kurssi rakentuu siten, että kevään viimeisessä jaksossa on tarkoitus suunnitella valmiiksi tapahtumia tulevalle syksylle ja uusia oppilaita varten. Nummela kertoo, että liikkavakseja on tarkoitus hyödyntää jatkossa myös muissa koulun liikunnallisten tapahtumien suunnittelussa.

– Koulussamme on paljon erilaisia haaste- ja hyvinvointiviikkoja, joiden toteuttamiseen liikkavaksit voisivat jatkossa osallistua. Koulussamme järjestetään esimerkiksi vuosittain ”Timmikuu”-haaste tammikuussa, ja tarkoituksena onkin, että liikkavaksit kuvaisivat haastevideoita ja koostaisivat muita materiaaleja sitä varten, Nummela kuvailee.

Suunnitelmissa on, että liikkavaksit voisivat jatkossa toimia myös välitunneilla, esimerkiksi erilaisia leikkejä ja pelejä muille vetäen.

Mankolan yhtenäiskoulussa on tarkoituksena tehdä Liikkavaksi-kurssista pysyvä käytäntö, kuten tukioppilaskoulutuksestakin. Nummela toivoo, että valmiista liikkavakseista osa jäisi tekemään liikkavaksien hommia myös ysiluokan syyslukukaudeksi. Kasiluokkalaiset puolestaan ottaisivat toiminnasta vastuun aina kevätlukukausina, kun kurssi alkaa olla jo suoritettuna.

– Tärkeintä kurssin antia on oppilaiden rohkeuden ja itseluottamuksen kasvattaminen. Kurssin aikana oppilaat ymmärtävät, että he pärjäävät kyllä mainosti erilaisissa ohjaustilanteissa. Usko omiin vahvuuksiin kasvaa, hymyilee Nummela.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Janne Nummela
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Mankolan yhtenäiskoulu
  • Sähköposti: janne.nummela@edu.jyvaskyla.fi

Uusimmat ideamme