Liikettä toimintakyvyltään erilaisten lasten koulupäivään -materiaali

Liikettä toimintakyvyltään erilaisten lasten koulupäivään -materiaalista saa vinkkejä, joilla voi innostaa myös toimintakyvyltään erilaisia ja tukea tarvitsevia lapsia käyttämään koko kehoaan oppimisen välineenä.

– Asia on erityisen tärkeä, sillä tukea tarvitsevien lasten liikkumissuositusten täyttyminen on haastavaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikkumissuositukset koskevat kuitenkin kaikkia 7–17-vuotiaita lapsia ja nuoria, johon luetaan mukaan toimintakyvyltään erilaiset ja / tai vähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret, kertoo fysioterapeutti ja lasten liikunnan asiantuntija Tuuli Tiainen, joka on toinen materiaalin koostaneista henkilöistä.

Materiaali koostuu lyhyestä teoriaosasta, koulupäiväesimerkeistä sekä asentokorteista. Teoriaosassa käsitellään toimintakyvyltään erilaisten lasten oppimista sekä liikkeen merkitystä siinä. Koulupäiväesimerkeistä saa vinkkejä, joiden avulla liike ja liikkuminen arkipäivässä lisääntyvät. Asentokorteilla voi monipuolistaa opetuksen toteutustapoja. Koulupäiväesimerkeissä ja asentokorteissa kuvataan motorisilta taidoiltaan kahden erilaisen lapsen osallistumista. Näin tehdään näkyväksi erilaisia liikkujia ja laajennetaan liikkumisen kuvastoa.