Oppilaat selin reput selässä.

Liikettä etäkoulupäiviin – ympäristötieto ja kuvaamataito

Kun koulumatkat ja välitunnit koulun pihalla ovat jääneet oppilailta pois, on riskinä, että monen oppilaan fyysinen aktiivisuus jää vähäiseksi etäopetuksen aikana. Koostimme muutamia ideoita, joiden avulla oppilaisiin saa liikettä kotikoulun oppitunneilla. Tehtävät kannattaa soveltaa oman opetusryhmän mukaiseksi, ja ne on suunnattu 3.–9.-luokkalaisille.

Ympäristötieto ja kuvaamataito

Valokuvaustehtävät luonnossa (3.9.lk)

  • Oppilaille annetaan tunnilla valokuvaustehtävä/-tehtäviä. Ohjeistuksena voi olla esimerkiksi kuvan ottaminen leskenlehdestä/männystä/kuusesta/sammaleesta/linnusta/ötökästä. Valokuvat lähetetään päivän aikana pyydettyyn paikkaan.
  • Vaihtoehtoisesti ohjeistus voi olla väljempi (”Ota kuva jostakin puusta/ötökästä”), jolloin oppilaan täytyy itse yrittää tunnistaa ja arvioida kuvassa oleva laji.
  • Kuvaamataidon tunnilla tehtävää voisi soveltaa niin, että oppilaat piirtävät kuvaamastaan kohteesta oman version paperille tai piirtävät kohteen uudessa ympäristössä kuin missä se alun perin oli.

Maastokartan piirtäminen (3.9.lk)

  • Oppilaat kiertävät kotitalonsa pihapiirin rajat ja piirtävät maastokartan, johon täytyy merkitä pihapiirin puut, pensaat, tiet, rakennukset jne.

Tuulen nopeuden arviointi (5.9.lk)

  • Arvioi tuulen nopeus kahtena eri päivänä/viikon ajan esimerkiksi Ylen uutisessa olevan Boforiasteikon avulla. Lopuksi oppilaat voisivat pohtia, mitä haittaa kovasta tuulesta on esim. merellä, metsässä ja kaupungissa? Entä onko kovasta tuulesta joskus hyötyä? Entä mitä tapahtuisi, jos koskaan ei tuulisi?
  • Kuvaamataidon tunnilla oppilaat voisivat piirtää tuulta ja liikettä.