Oppilaat jumppaavat luokassa.

Leikkioppitunnit-koulutus: opeta leikkien

Toivotko joskus opettajana, että oppilaat jaksaisivat paneutua opetukseen yhtä paljon kuin omiin leikkeihinsä? Kuka sanoi, ettei niitä voi yhdistää?

Tilaa Perinneleikkien ohjaaja opettamaan oppilaille esimerkiksi matematiikkaa, maantietoa tai musiikin teoriaa leikin kautta luokkahuoneessa tai liikuntasalissa. Tunnin tavoite on oppia opetussuunnitelmaan kuuluvia asioita aidosti leikin kautta.

Opettaja saa valita leikkien teemaksi kolme kouluainetta seuraavista: Matematiikka, Ympäristöoppi, Äidinkieli, Vieras kieli tai Musiikki. Perinneleikit ry järjestää myös oikeita leikkioppitunti-koulutuksia opettajille. Koulutamme helposti koko koulun opettajat esimerkiksi siten, että 1.–2.-luokan opettajat, 3.–4.-luokan opettajat sekä 5.–6.-luokan opettajat koulutetaan erikseen kolmessa ryhmässä saman päivän aikana

Leikkioppitunti koko luokalle: 50 € / luokka
Leikkioppitunti viidelle luokalle samasta koulusta: 200 €
Leikkioppitunti opettajille: 50 € / tunti
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella hintaan lisätään matkakulut.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Isa Pelto
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Perinneleikit ry
  • Sähköposti: isa@perinneleikit.fi
  • Puhelinnumero: 0505477777

Uusimmat ideamme