Koululaisten liikkumisen suositukset − työkaluja lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen

 

Kaikille 7−17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

Työkaluja lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen

Liikkumisen verkkokysely ohjaa lapsia ja nuoria tarkastelemaan liikkumistottumuksiaan ja aikuisen johdolla käytettynä se tarjoaa tukea mahdollisiin muutostarpeisiin. Verkkosovellus on suunnattu 11–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, ja siinä on omat etenemispolkunsa eri kouluasteille. Verkkosovelluksen täyttämisen avuksi on tarjolla päiväkirja liikkumisen ja unen seurantaan viikon ajalle. Jatkosuunnitelmien laatimisen tueksi voi puolestaan ladata suunnitelmalomakkeen.

 

Ota käyttöön:

Katso kaikki materiaalit Lasten ja nuorten liikkumissuosituksesta UKK:n sivuilta

UKK-instituutin verkkosivuilta