Oppilaan jalat numerolappujen päällä.

Apua motoristen taitojen oppimisvaikeuksien havainnointiin

MOQ-T-FI-lomake on helppokäyttöinen verkkopohjainen motoriikan havainnointityökalu, joka auttaa motorisen oppimisen vaikeuden tunnistamisessa ja tukemisessa esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla. Taitojen arvioiminen on tärkeää, koska motorisen oppimisen vaikeuksia esiintyy keskimäärin yhdellä tai kahdella lapsella kahdestakymmenestä.

Lapsilla, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia, liikunnallisten taitojen oppiminen on työlästä ja hidasta. Eniten ongelmia ilmenee toiminnan ennakoimisessa ja pysyvien liikemallien kehittymisessä.

–  Tämä näkyy esimerkiksi kompurointina ja törmäilynä, ja vaikeutena oppia uusia monimutkaisia motorisia taitoja, esimerkiksi ajamaan polkupyörällä, LitT Piritta Asunta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

MOQ-T-FI lomakkeesta on verkkoversio, jonka täyttäminen vie vain muutaman minuutin eikä se vaadi rekisteröitymistä. Lomake 6–9-vuotiaiden lasten motoristen ongelmien arviointiin löytyy osoitteesta: http://ekapeli.fi/moq-t.

–  Lomaketta voi hyödyntää monella tapaa kasvatustyössä. Kun lomake tunnistaa lapsella riskin kehitykselliseen vaikeuteen, tulisi lapsen motorista kehitystä seurata systemaattisesti ja lisätä tukea motoriseen oppimiseen, Asunta sanoo.

Lomakkeesta on apua myös motorisen kehityksen seurannassa ja tukitoimien suunnittelussa sekä pedagogisten asiakirjojen laatimisessa.

–  Jos koulun tukitoimet eivät riitä, tulisi lapsi ohjata tarkempiin terveydenhuollon suorittamiin motoriikan arviointeihin, ohjeistaa Asunta.

Asunta on muokannut hollantilaisen MOQ-T-lomakkeen Suomen oloihin sopivaksi osana liikuntapedagogiikan väitöskirjaa “Motorisen oppimisen vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen kouluympäristössä”. Aivoperäisiä oppimisen vaikeuksia ja niiden yhteyttä pyöräilyyn on tarkasteltu Ylen artikkelissa  Kansalaistaito hiipumassa – yhä useampi lapsi ei osaa ajaa polkupyörällä.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Piritta Asunta
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Jyväskylän yliopisto
  • Sähköposti: piritta.asunta@jyu.fi
  • Puhelinnumero: 045 8903790