Oppilaat ja lumiukko.

I Länsinummen koulu spelar små gärningar stor roll

I Länsinummen koulu har Skolan i rörelse-verksamheten etablerats som ett permanent inslag i skolans vardag och strukturer. Till styrkorna i verksamheten hör elevorientering och indelning av de lärande på olika nivåer.

Länsinummen koulu registrerade sig i programmet Skolan i rörelse 2016. Skolan i rörelse-verksamheten organiseras av ett team om två lärare, men hela personalen deltar i genomförandet. Verksamheten registreras varje i år i skolans läsårsplan och uppföljs regelbundet bland annat under lärarmöten. Verktyget Bedömning av nuläget används årligen.

 

Eleverna på rasten i vintern
Alla raster hålls utomhus.

 

Personalen är engagerad och bollar aktivt med idéer kring möjligheter till fysisk aktivitet under skoldagen. Personalen har också fortbildats mångsidigt. Skolan informerar aktivt familjerna om att skolan förbundit sig till en fysiskt aktiv verksamhetskultur.

Skoldagens uppbyggnad har modifierats så att fysisk aktivitet blir möjlig och verksamheten är mångsidig såväl under dagens lopp som på vecko- och månadsnivå. Under långa raster ordnas många typer av aktiviteter, såsom musikraster, skogsraster och idrottsjippon.

– Rastverksamheten är mycket väletablerad. Alla raster hålls utomhus. Eleverna rör sig gärna under rasterna och de har möjlighet att göra sådant de gillar. En gång i veckan får eleverna tillbringa en lång rast inomhus i gymnastiksalen och använda idrottsredskapen där, berättar klassläraren Taina Pesola.

Eleverna har möjlighet att delta i planeringen och genomförandet av verksamheten. De driver ett rastlånotek, vars verksamhet också stötts av föreningen Hem och skola genom redskapsanskaffningar. Eleverna har bland annat medverkat till att planera idrottsjippon, utrustningen för lånoteket och skolgårdens utformning.

De som rör sig i rullstol eller har en fysisk funktionsnedsättning får delta i alla evenemang på egna villkor 

Också elever med särskilda behov har beaktats inom verksamheten. Alla elever med särskilda behov eller intellektuell funktionsnedsättning vid de finskspråkiga lågstadierna i Jakobstad går i skolan hela grundskoletiden.

– Idrottsevenemang har ordnats så att de som rör sig med rullstol eller har en fysisk funktionsnedsättning kan delta på egna villkor. Också andra särskilda behov beaktas i mån av möjlighet, och alla får delta efter förmåga, säger Pesola.

Dessutom har en Para School Day ordnats vid skolan – då får alla elever pröva på olika grenar av paraidrott, det vill säga idrottsgrenar för personer med funktionsnedsättning. Även stadens svenskspråkiga elever med särskilda behov bjöds in att delta i dagen.

 

En pojke i rullstol
Elever med särskilda behov har beaktats inom verksamheten.

 

– Vid aktivitetspunkterna fick eleverna pröva på hur det är att röra sig utan något visst sinne eller om man har andra fysiska begränsningar. Dagen var synnerligen ögonöppnande för alla elever. Var och en av dem fick själv uppleva hur dessa grenar faktiskt utgör idrott, och att det inte alls är så lätt som det ser ut att till exempel dribbla i rullstol.

Skolan samarbetar varje år i idrottsfrågor med sin svenskspråkiga vänskola. Dagen kallas Pajapuls-dagen.

Sannolikt kommer prispengarna att användas till fler idrottsredskap till skolan. Dessutom kommer en del eventuellt att satsas på någon gemensam aktivitet när det blir möjligt igen – till exempel en utflykt till en äventyrspark, för att klättra eller kanske en dag i en slalombacke.

 

På skogsraster
Skogsraster

 

– Förhoppningsvis får alla elever uppleva rörelseglädje på nya sätt. Det här var en fin utmärkelse för en relativt liten skola på en liten ort, så vi kommer säkert att ordna något riktigt kul för eleverna. Vi tror på att Skolan i rörelse specifikt handlar om små dagliga aktiviteter, om verksamhetskultur och delaktighet, mer än om stora sporadiska jippon – även om också sådana kan vara viktiga sätt att pigga upp vardagen. Vi vill också i fortsättningen skapa en aktiv vardag i Västermalm och förmedla budskapet att ”små gärningar spelar stor roll”. Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen. Den gör det roligt att fortsätta framåt med nya idéer, säger Taina Pesola.

 

Undervisnings- och kulturministeriet har i samarbete med Utbildningsstyrelse beviljat Rörelse-priser för föredömligt arbete med att främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar.

Årets Småbarnspedagogik i rörelse-enheter: Karhukallion päiväkoti i Rusko och Toivalan päiväkoti i Siilinjärvi
Årets Skola i rörelse-skolor: Länsinummen koulu i Jakobstad och Keski-Palokan koulu i Jyväskylä
Årets Studier i rörelse-läroanstalter: Muuramen lukio och Valkeakosken ammattiopisto VAAO