Blogitekstit LIITU-tutkimuksesta: yläkoululaiset viettävät yhä useammin välituntinsa ulkona & toiminnallisella opetuksella lisää liikettä oppitunneille

Likes tutkijat Katja Rajala ja Katariina Kämppi ovat julkaisseet Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön hanke- ja palvelutoiminnan blogialustalla kaksi LIITU-tutkimukseen liittyvää blogitekstiä.
Ensimmäinen teksti paneutuu välituntien viettämiseen ulkona ja toinen toiminnalliseen opetukseen. Kummatkin tekstit ovat luettavissa TiKI-talk blogissa:

LIITU-raportti Valtion liikuntaneuvoston sivuilla