School Action Day – Let's #BeActive

Helsingissä 25.9.2018

Euroopan Urheiluviikon päätapahtuma School Action Day on yksi Euroopan suurimmista koululaisten liikuntatapahtumista. Tapahtuma järjestetään tiistaina 25.9.2018 Töölön Kisahallin ympäristössä ja se on suunnattu pääkaupunkiseudun 3.–9.-luokkalaisille. Lisätietoa tapahtumasta Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunki.

Alueelliset tapahtumat

School Action Dayn lisäksi järjestetään paikallisia tapahtumia ympäri Suomea.

Espoo

#BeActive night 29.9 Leppävaaran uimahallilla. Avoinna espoolaisille perheille. Ohjelmassa hybrobicia, uimahyppyä, taitouintia, uintitekniikkaa, vesipalloa ja merenneitouintia.

Helsinki

Helsingin kaupungin liikuntapalvelut järjestävät yhdessä toimialan muiden palveluiden (kulttuuri ja nuoriso) kanssa perheille suunnatun #BeActive night -liikuntatapahtuman 29.9.2018 Allas Sea poolilla, jossa mahdollisuus kokeilla eri lajeja.

Hämeenlinna

Hämeenlinnassa toiminnot tuodaan kouluille, jotta taajaman ulkopuoliset koulut ovat tasapuolisessa asemassa kantakaupungin kouluihin nähden. Viikon aikana oppilaille tarjotaan aktiivista, helppoa ja hauskaa yhteistä tekemistä. Koulun henkilökunnan lisäksi liikuttamassa kiertävät urheiluseurat, perheliikunta Zapway-ohjaajat sekä Liikkuva koulu -hankekoordinaattori. Viikko alkaa kaikissa mukaan lähtevissä kouluissa yhteishenkeä nostattavalla aktiivisella tekemisellä. Samalla käydän BeActive-viikon koulukohtainen ohjelma läpi ja selvennetään koulumatkahaaste. Koulumatkahaaste, kohti turvallisempaa koulumatkaa: Tassutellen kouluun. Viikon aikana kannustetaan oppilaita kulkemaan koulumatkat omin lihasvoimin kuljetuksen sijasta. Mukaan lähtevien luokkien kesken arvotaan palkintoja. Viikko päättyy perjantaina kaikille yhteiseen Rush Workout -esterata tapahtumaan, jonka järjestää Lasten Liikunnan tuki ry.

Jyväskylä

Jyväskylässä #BeActive -viikko yhdistetään ParaSchool Dayn kanssa. Para School Dayssa oppilaat pääsevät mm. kokeilemaan pienryhmissä seitsemää eri paralympialajia: bocciaa, maalipalloa, näkövammaisten juoksua, näkövammaisten jalkapalloa, istumalentopalloa, pyörätuolirugbya ja pyörätuolikoripalloa. Lajit ovat valikoitu ohjelmaan sillä perusteella, että oppilaat saisivat mahdollisimman monipuolisen kuvan siitä, miten hyvinkin erilaisilla toimintarajoitteilla voi silti liikkua ja harrastaa. Innostava ja erilainen koulupäivä on alku koulun hyvälle yhteishengelle. Oppilaat saavat välineitä yhdenvertaisen maailmankuvan rakentamiseen ja rohkaisua omaan liikkumiseen ja urheiluun. Oppilaat pääsevät itse oivaltamaan, että jokainen liikkuu tavallaan.

Kemi

Kemin yläkoulujen oppilaat osallistuvat Euroopan liikuntaviikkoon #BeActive-liikuntatapahtumassa tiistaina 25.9. Tapahtuman tavoitteena on tutustuttaa oppilaat paikallisiin liikuntamahdollisuuksiin ja löytää passiivisille nuorille harrastus. Tapahtuman tavoitteena on kehittää myös koulujen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Tapahtuma järjestetään Tervahallilla, Keila- ja tennishallilla ja näiden ympäristössä. Koulupäivä on jaettu kolmen yläkoulun kesken kahden tunnin jaksoihin, jolloin koulujen oppilaat tutustuvat pisteisiin omalla vuorollaan oman opettajansa johdolla. Tapahtumaan valitaan esittelijöiksi erityisesti lajeja ja liikuntamuotoja, joihin nuorilla on matala kynnys lähteä mukaan. Lajeiksi on kaavailtu mm. mailapelejä, kuntonyrkkeilyä, kamppailulajeja, jousiammuntaa, erilaisia jumppia, biljardia, pistooliammuntaa ja golfia.

Kotka

Tapahtuma toteutetaan Kotkan kaikissa peruskouluissa viikolla 39. Kouluissa oppilaat / oppilaskunnat suunnittelevat ja ohjaavat päivän toimintaa, ja oppilaille annetaan aito mahdollisuus valintaan, mihin toimintaa päivän aikana osallistuvat. Eri koulujen välillä tehdään yhteistyötä sekä suunnittelun että toteutuksen suhteen ja oppilaat siirtyvät päivän aikana koulusta toiseen eri toimintapisteisiin. Oppilaiden kanssa suunnittelu on aloitettu jo keväällä 2018.

Kouvola

Kouvolassa järjestetään liikunnallisia tapahtumia 4–5 koululla. Koulut saavat itse päättää minkälaisen tapahtuman järjestävät. Kuvaaja kiertää kouluilla kuvaamassa tapahtumia, kuvia hyödynnetään kuvahaastekilpailussa ja koulut voivat ehdottaa välinettä, joihin heille on tarvetta ja tämä väline tulee näkyä kuvassa.

Mikkeli

Perusopetuksessa järjestetään Euroopan urheiluviikolla pyöräilytapahtumaviikko. Osallistuvissa kouluissa järjestetään oppilaille taitoratoja (Skillilataamon taitokortit), pyöränkorjausklinikoita, pyöräilyseurojen toiminnan esittelyä, liikennesääntötuntemusta, pyöräilyreittien ja koulumatkojen kuvaamista kypäräkameroilla,jne. Lisäksi kannustetaan oppilaita koulumatka- ja vapaa-ajan pyöräilyyn (haastekisa, kilometripassi ym.) Toiminnan suunnitteluun otetaan sekä oppilaat että huoltajat mukaan.

Mänttä-Vilppula

Liikuntatorilla tutustutaan erilaisiin, uusiinkin liikuntalajeihin kiertämällä torikojulta toiselle. Liikuntatoritapahtumat järjestetään viidessä kunnan peruskoulussa viikolla 39 eri viikonpäivinä, jotta hankittavia välineitä voidaan kierrättää koulusta toisen. Oppilaille jaetaan etukäteen liikuntaseteleitä, joilla lapset voivat ostaa liikuntakokeiluja. Päivän aikana tulee käyttää minimissään kolme seteliä. Liikuntatorikojuina mm. pihatennis, Ogosport, aitajuoksu, pingis, salibandy, jalkapallo, lentopallo, lämäri, telinevoimistelu, tasapainoilu ja frisbee. Päivään kutsutaan mukaan vanhemmat ja mahdollisuuksien mukaan myös isovanhemmat.

Oulu

Viikolla järjestetään neljä yläkoulujen kahdeksansien luokkien oppilaiden toimintarastipäivää. Tapahtumat tuodaan lähelle oppilaiden arkiympäristöä ja liikuntapäivän aikana oppilaat kiertävät rasteja luokittain, mikä ryhmäyttää luokkaa ja tuo yhteishenkeä. Oppilaat myös tutustuvat päivän aikana asuinalueidensa muiden koulujen oppilaisiin, millä lisätään osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta. Rastipisteiden suunnittelussa ovat mukana kunkin alueen koulujen oppilaat oppilaskuntien kautta. Oppilaiden ideointia helpottamaan työstetään toiminnallisista liikkumista sisältävistä kokonaisuuksista ideakartta, jota kukin alue muokkaa omien tarpeidensa ja kiinnostustensa mukaiseksi.

Salo

Salon kaupunki on muodostettu 10 kunnasta, joten meillä on monia kyläkeskuksia ja kouluja perin hajallaan kaupunkia. Järjestämme yhden massatapahtuman urheilupuistossa, jota kutsumme vaatimattomasti Suomen parhaaksi. Yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa tehdään suuri tapahtuma-alue, jossa jokainen voi kokeilla eri liikuntalajeja hauskasti. Pyrimme sellaisiin lajeihin, joita kaikki pystyvät kokeilemaan omasta liikunnallisuudestaan riippumatta. Kannustamme kouluja osallistumaan päätapahtumaan ja kustannamme bussimatkoja. Kannustamme myös kouluja suunnittelemaan omia tapahtumiaan viikolla. Oppilaat kouluissa ovat osallisia toiminnan järjestämiseen ja ideointiin. Koska vuosi 2018 on Suomen luonnon vuosi, pyrimme yhdistämään luonnon ja liikunnan.

Suomussalmi

Oppilaille järjestetään yhteistä ohjelmaa, jossa erityisenä painopisteenä on liikkuminen luonnossa. Kunta korvaa koulujen matkakustannuksia, jotta kaikki pääsevät osallistumaan.

Rauma

Viikon aikana toteutetaan liikuntatapahtumia jalkapallostadionilla, liikuntahallilla, jäähallilla ja uimahallilla. Jalkapallostadionille kerääntyvät kaikki Rauman 2.-luokkalaiset kokeilemaan eri lajeja mm. jalkapalloa, yleisurheilua ja koripalloa. Uimahallilla 5.-luokkalaiset opettelevat erilaisia vesipelastustaitoja sekä pujottelevat wibit-toimintaradalla. Jäähallilla opettelevat Syvärauman koulun oppilaat luistelua ja jääpelejä. Liikuntahallille kokoontuvat alle 7-vuotiaat lapset perheineen Iiro-Landia toimintaradoille kokeilemaan erilaisia liikuntaan aktivoivia välineitä.

Ranua

BeActive-päivässä vapaa-aikatoimi tuottaa yhdessä koulujen kanssa suuren massatapahtuman kaikille peruskoululaisille. Toteutuspäivä on tiistai 24.9.2018. Massaliikuntasuorituksena on yhteinen jumppa, jossa on mukana noin 550 oppilasta ja noin 70 opettajaa ja ohjaajaa. Tapahtumassa on pieniä tehtäväpisteitä, joissa kokeillaan eri lajeja. Ohjelmassa on muun muassa frisbee, tutkalaukaisu, temppuradat, jalkapallo, fatbike-testiajoa, slackline ja street fun sekä puhelimien/iPadin avulla aarteiden metsästystä.

Rovaniemi

Perinteinen Säpinää Syksyyn -päivä on keskiviikkona 27.9. Ounashallissa ja sen pihapiirissä. Päivä on suunnattu eskareista 6.-luokkalaisiin, ja tarkoituksena on saada heidät kokeilemaan mahdollisimman montaa eri liikuntalajia saman päivän aikana. Paikalle odotetaan aiempien vuosien perusteella jopa 2500 oppilasta yli 20:stä koulusta. Urheiluseurat esittelevät tapahtumassa omia lajejaan, tavoitteenaan innostaa lapsia Rovaniemellä liikkumaan. Tapahtumassa on eskareille ja ekaluokkalaisille suunnattuja Turvaa tenaville toimipisteitä, joiden teemana on tieturvallisuus. Paikalla esittäytyvät pelastuslaitos ja poliisi. Tavoitteena on valistaa pieniä oppilaita koulumatkojen kulkemisesta ja turvallisuudesta.

Turku

Järjestämme #BeActive School Action Day/Mihi -messutapahtuman pe 28.9.2018 Turussa Kupittaan urheiluhallissa ja sen piha-alueella. Tapahtuma sisältää monipuolisen tarjonnan erilaisia toiminnallisia lajitutustumismahdollisuuksia. Tapahtumassa esitellään myös liikuntapalveluiden 13–19-vuotiaille suunnattua Mihi-liikuntatuotetta (www.mihi.fi). Lisänä extralajeja.

Vaasa

Vaasassa urheiluviikon toiminta kohdistuu yläkouluikäisiin nuoriin, koska heidän aktivoimiseksi tarvitaan aina vähän enemmän ponnistelua. Yläkouluille olemme suunnitelleet tankofutisturnausta, sillä tankofutis on ehkä kaikkien aikojen hauskin peli. Siinä yhdistyvät tiimityö, hauskanpito ja leikkimielinen kisailu, huikeisiin onnistumisen elämyksiin. Hyvänmielen joukkuepeli, jossa kaikki ovat tasavertaisia. Laji tarjoaa hyvinvointia ja liikunnan iloa – yhdessä. Kenttä ohjaajineen siirretään yläkouluista toiseen päivittäin maanantain 24.9. ja torstain 27.9. välisenä aikana. Alakouluille viikon aikana järjestetään urheiluseurojen toimesta monenlaista toimintaa mm. West Coast Vikings -cheerleedingseura stunttien alkeita, Budokan-seura judoa, Vaasan golf Draivia kouluun-pelailupisteitä jne.

Vantaa

#BeActive night järjestetään lauantaina 29.9. Myyrmäen urheilupuistossa. Tarkoitus on tuoda yhteen vantaalaisia urheiluseuroja, toiminnanjärjestäjiä sekä alueen lapsia, nuoria ja perheitä. Tapahtumapaikkana toimii Myyrmäki-halli. Urheiluseurat voivat itse määrittää toimintapisteellä tehtävät aktiviteetit. Toiminnan tulee kuitenkin olla sen mukaista, että siihen on helppoa osallistua. Järjestämme #BeActive -"iltatapahtuman" Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla samanaikaisesti lauantaina 29.9. Tapahtuma tulisi sijoittumaan iltapäivään-alkuiltaan, jolloin lapsiperheet ovat liikkeellä.

Euroopan urheiluviikko

School Action Day on osa Euroopan komission Euroopan urheiluviikkoa (European Week of Sport, EWoS). Teemaviikko järjestettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2015. Sen avulla pyritään kannustamaan kansalaisia liikkumaan aktiivisesti sekä lisäämään tietoisuutta liikunnan monista hyödyllisistä vaikutuksista. Suomessa Euroopan urheiluviikkoa koordinoi Opetushallitus. Lisätietoa Euroopan urheiluviikosta englanniksi European Week of Sportin verkkosivuilla.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.