School Action Day – Let's #BeActive

Espoossa 23.9.2019

Euroopan Urheiluviikon päätapahtuma School Action Day on yksi Euroopan suurimmista koululaisten liikuntatapahtumista. Tapahtuma järjestetään maanantaina 23.9.2019 Leppävaaran urheilupuistossa ja se on suunnattu pääkaupunkiseudun 3.–9.-luokkalaisille. Tänä vuonna koko Euroopan urheiluviikon avajaiset vietetään myös Espoon Leppävaarassa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden vuoksi. Lisätietoa tapahtumasta Espoon kaupungin verkkosivuilla.Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunki.

Euroopan urheiluviikko

School Action Day on osa Euroopan komission Euroopan urheiluviikkoa (European Week of Sport, EWoS). Teemaviikko järjestettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2015, joten se viettää tänä vuonna 5-vuotisjuhliaan. Sen avulla pyritään kannustamaan kansalaisia liikkumaan aktiivisesti sekä lisäämään tietoisuutta liikunnan monista hyödyllisistä vaikutuksista. Suomessa Euroopan urheiluviikkoa koordinoi Opetushallitus. Lisätietoa Euroopan urheiluviikosta englanniksi European Week of Sportin verkkosivuilla.

Alueelliset tapahtumat

School Action Dayn lisäksi järjestetään paikallisia tapahtumia ympäri Suomea.

Heinola

Heinolassa toteutetaan Liikuttava Heinola -ohjelmaa kampanjaluontoisesti Euroopan urheiluviikon ympärillä ja sen tarkoituksena on kannustaa kaikkia heinolalaisia liikkumaan. Heinolalainen Jyrängön koulu voitti viime vuoden Euroopan komission jakaman #BeActive Education -palkinnon, joten sitä juhlistetaan syksyn tapahtumassa. Heinola järjestää perusopetuksen oppilaille ja heidän vanhemmilleen suunnatun yhteisen liikuntapahtuman lauantaina 28.9.

Jyväskylä

BeActive-viikolla Jyväskylässä on teemana liikunnan yhdenvertaisuus. Kuten viime vuonna, osa kouluista tulee saamaan Palalympiakomitean koordinoiman soveltavan liikunnan ParaSchoolDay-tapahtuman kouluilleen, ja muut koulut tulevat saamaan toimintaehdotuksia ja materiaalia koulussa toteutettaviin tapahtumiin. Toimintaehdotukset tulevat sisältämään vinkkejä ja konkreettisia sisältöjä yhdenvertaisuuden, liikunnan ja osallisuuden edistämiseen koulussa.  

Tapahtumat sijoittuvat siis Jyväskylän kaupungin kouluihin ja niihin osallistuvat kaikki Jyväskylän kaupungin oppilaat (13000 oppilasta) ja viikon toteutukseen haastetaan myös halllinnon väki.

Kalajoki

Kalajoen kaikki 9 koulua ovat olleet aktiivisia Liikkuva koulu -toimijoita jo vuodesta 2012 lähtien. Kouluissa ollaan tehty toimia aktiivisemman ja liikunnallisemman toimintakulttuurin kehittämiseksi. Liikkuva Kalajoki teemainen toiminta on tuottanut tulosta muun muassa vuonna 2017, kun Kalajoki nimettiin kolmen parhaan joukkoon #BeActive Education -kilpailussa. Tänä vuonna Kalajoen kaikki koulut järjestävät yhteisen liikuntatapahtuman Euroopan urheiluviikon aikana kaikille kalajokilaisille peruskoululaisille sekä lukion oppilaille.

Kemi

Kemin koulutoimen organisoima Euroopan urheiluviikon tapahtuma järjestetään keskiviikkona 25.9. ja se keskittyy terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Liikuntatapahtuman kohderyhmä on Kemin yläkoulujen oppilaat, jotka saavat kyydityksen Tervahallille, jonka piha-alueilla tapahtuma järjestetään. Mukaan ovat tervetulleita myös toisen asteen opiskelijat. Tapahtumassa oppilaat pääsevät tutustumaan paikallisiin liikuntaharrastusmahdollisuuksiin sekä opettelemaan terveellisten välipalojen tekoa ammattiopisto Lappian kokkiopiskelijoiden avustuksella. Liikuntatapahtuman yhteydessä järjestetään myös seminaari, jonka aiheena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen nuoren ja perheiden näkökulmasta sekä myös kunta- ja koulutasolla. Seminaari on kohdennettu koulujen oppilaskuntien hallituksen jäsenille, oppilaiden vanhemmille, opettajille, kuntapäättäjille sekä liikunta- ja urheiluseuroille.

Kotka

Kotkassa kaikki perusopetuksen koulut osallistuvat 24.-26.9. välillä #BeActive School Day:n toteutukseen kukin omalla koulullaan. Oppilaat ja oppilaskunnat pääsevät itse suunnittelemaan päivää yhdessä Liikkuva koulu -vastuuopettajien kanssa. Oppilaiden aktivoiminen ja osallisuus ovat Kotkassa keskiössä, sillä he järjestävät myös tapahtumapäivän jälkeen lokakuussa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa liikunnallisia työpajoja koulujen eri luokille.

Kuopio

Kuopio järjestää Euroopan urheiluviikolla Sykettä koulupäivään -haasteen. Kuopion kaupungin koululiikunta haastaa kaikki kuopiolaiset perusopetuksen oppilaat ja henkilökunnan kuvakilpailuun, jossa on tarkoituksena kertoa valokuvan ja kuvatekstin avulla, mikä saa sykkeen nousemaan koulupäivän aikana. Kilpailussa on eri sarjat alakoulujen oppilaille, yläkoulujen oppilaille ja opetushenkilöstölle. Jokaisen sarjan voittaja palkitaan Polarin urheilukellolla ja mitalisijoille yltäneet palkitaan muilla urheiluvälinepalkinnoilla.

Mikkeli

Mikkelissä Euroopan urheiluviikon teemaksi on valikoitunut retkeily. Kaikki Mikkelin perusopetuksen koulut osallistuvat 23.-30.9. välillä koulupäivän aikana tapahtumaan retkeilemällä. Oppilaille tarjotaan myös retkeilysettejä käyttöön ultimaattisen retkeilytunnelman takaamiseksi. Lisäksi Mikkelin kaupunki kannustaa ja haastaa perheitä liikkumaan yhdessä retkeilyn merkeissä vapaa-ajallaan. Lisäksi viikon aikana tullaan järjestämään retkeilyaiheinen kilpailu sekä kouluille että kaupunkilaisille.

Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulassa on tehty Liikkuva koulu -ohjelmaa määrätietoisesti kaikissa alueen perusopetuksen kouluissa ja myös kuntastrategiassa painotetaan kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vuoden 2019 Euroopan urheiluviikolla Mänttä-Vilppulan peruskouluissa järjestetään #BeActive Luonto liikuttaa -tapahtuma. Tapahtuma kiertää kunnan kaikissa kouluissa viikon jokaisena päivänä. Luonnossa liikutaan seikkailupolulla, jossa on erilaisia rasteja kuten kalastusta, ötököiden tutkimista, metsäkuntopiiriä, tasapainoilua, luontoleikkejä ja suunnistusta.

Oulu

#BeActive viikon teemana on Oulussa yläkoululaisten, ja erityisesti 8. luokkalaisten, liikuttaminen. Oulun kaupunki yhdessä Liikkuvan koulun, PoPLin sekä järjestöjen ja seurojen kanssa järjestävät oppilaiden toimintarastipäivät neljällä eri Oulun hallinnollisella alueella. Tapahtumat tuodaan lähelle oppilaiden arkiympäristöä ja liikuntapäivän aikana oppilaat kiertävät rasteja luokittain, mikä ryhmäyttää luokkaa ja tuo yhteishenkeä. Oppilaat myös tutustuvat päivän aikana asuinalueidensa muiden koulujen oppilaisiin, millä lisätään osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta. Toimintarasteja on yhteensä 13 ja niillä järjestetään esimerkiksi rekan- ja köydenvetoa, padelia, miekkailua, sirkustelua ja kinballia sekä lakanapalloa.

Ranua

Ranuan kunta, vapaa-aikatoimi ja Liikkuva koulu toteuttavat omat tapahtumansa keskiviikkona 25.9. Kirkonkylällä 4.-9. luokille ja torstaina 26.9. Kuhassa, tulee paikalle myös Kirkonkylän koulun 1.-3. luokat. Tapahtumissa lapset pääsevät kokeilemaan erilaisia lajeja, muun muassa fatbikella pyöräilyä. Ranua painottaa tapahtumissaan yhteisöllisyyttä, joka varmasti toteutuu, kun peruskoululaiset pääsevät liikkumaan yhdessä.

Rauma

Rauman kaupungin liikuntatoimen koordinoima päätapahtuma urheiluviikolla on 9-luokkalaisille kohdistettu urheilumessutapahtuma Äijänsuon urheilualueella. Messujen ideana on tuoda esille kaikki Raumalla toimivat urheilutahot (seurat, yksityiset) ja antaa työkaluja nuorille aktiiviseen vapaa-aikaan tarjoamalla mahdollisuus päästä kokeilemaan käytännössä eri liikuntamuotoja. Kohderyhmäksi valikoitui 9-luokkalaiset, sillä tämä ikäryhmä on hyvin altis drop out-ilmiölle. Lisäksi Raumalla on vastaanottokeskuksen myötä maahanmuuttajanuoria, jotka tapahtuman myötä saadaan tutustumaan paikallisten urheiluseurojen toimintaan ja muihin nuoria miellyttävän toiminnallisen ilmapiirin myötä. Näin Rauma omalta osaltaan edistää suvaitsevaisuutta ja sosiaalista osallisuutta. Tapahtumassa on tarkoitus tuoda esiin myös nuorille ennestään aivan uutta toimintaa ja uusia liikuntamuotoja. Esimerkiksi Rauman seuraparlamentissa nuorten parlamentin varapuheenjohtaja toi esille toiveensa esitellä Raumalla uutta lajia maahockeyta, joka voisi olla nuorille kiinnostava uutuus kokeiltavaksi muiden perinteisten lajien lisäksi.

Raumalla on käytössä myös mobiilisovellus Nuorisopassi, joka tarjoaa etuja liikunnan pariin. Edut ovat nuorille maksuttomia ja niiden tarkoitus on lisätä aktiivista vapaa-aikaa ja tasa-arvoista harrastamista. Passi on ladattavissa 6.-9. luokkalaisille. Tarkoituksena Raumalla olisi lisätä kyseiseen passiin urheiluviikolla jokin liikuntaan kannustava etu tai useampaan liikuntalajiin tutustumista yhdessä kavereiden kanssa. Nämä kokeilut olisivat nuorille maksuttomia (esimerkiksi; maksuton sisäänpääsy uimahalliin, maksuton kuntosalikokeilu, golf, sup-lautailu, melonta, tennis, sulkapallo, tanssi, keilailu). Kaiken tämän lisäksi Raumalla rakennetaan tällä hetkellä uutta Pohjoiskehän koulua, jonka on tarkoitus valmistua kesällä 2019. Koulun yhteyteen rakennetaan uusi ministadion ja jalkapallokenttä. Urheiluviikolle olisi tarkoitus myös saada järjestettyä kyseisen koulun pihalle ministadionin avajaiset, johon saisi osallistua kaikkia raumalaiset lapset, ei pelkästään uuden koulun oppilaat.

Rovaniemi

Rovaniemen Liikkuva koulu, paikalliset urheiluseurat, SantaSport ja liikunnanohjaaja- sekä liikuntaneuvontaopiskelijat ovat mukana järjestämässä Euroopan urheiluviikkoa Rovaniemellä. #BeActive Urheiluviikko on liitetty tapahtumaan nimeltä Säpinää syksyyn. Se järjestetään 26.9. ja tarkoituksena on tarjota Rovaniemen alakoulujen oppilaille mahdollisuus kokeilla eri liikuntalajeja paikallisten urheiluseurojen rastipisteillä. Mahdollisesti sieltä voi löytää itselleen myös uuden harrastuksen, jos sellaista ei vielä ole. Rovaniemellä koulut ovat todella laajalla alueella, kauimmaiset koulut sijaitsevat 50-80km päästä keskustasta, joten osallistuville kouluille järjestetään kuljetus tapahtumaan.

Salo

Salossa Euroopan urheiluviikkoa vietetään 23.-27.9. Torstaina 26.9. järjestetään isompi kaikille peruskouluikäisille sekä toisen asteen opiskelijoille suunnattu tapahtuma urheilupuistossa. Lisäksi peruskouluissa järjestetään yhteistyössä Para School Week/Paralympiakomitean kanssa koulukohtaiset tapahtumat ma-ke ja pe.

Turku

Turun #BeActive School Action Day -tapahtuma järjestetään perjantaina 27.9. Kupittaan urheiluhallissa MIHI-messujen yhteydessä. Tapahtuma sisältää monipuolisen kattauksen erilaisia liikuntalajeja ja -muotoja, joihin osallistujat pääsevät tutustumaan/osallistumaan. Erikoisempia lajeja edustaa muun muassa kikkatikkaat, interaktiivinen reaktiorata ja rock'n roll tasapainopeli. Kohderyhmänä tapahtumassa ovat kaikki perusopetuksen luokat 7-9, lukiolaiset ja ammatti-instituutin opiskelijat. Kokonaisuudessaan osallistujia arvioidaan tulevan paikalle noin 1500-2000 henkilöä. Ilmoittautuminen tapahtumaan tapahtuu erillisen ilmoittautumisohjelman kautta.

Tuusula

Tuusulassa Hyökkälän yhtenäiskoulu järjestää urheiluviikon aikana erilaisia liikuntatapahtumia yhdessä alueen eri urheiluseurojen kanssa. Mukana alueen seuroista ovat muun muassa jalkapallo, jääkiekko, voimistelu, salibandy, partio ja golfseura. Keskiössä tulee olemaan päivittäin vaihtuvat urheiluteemat, jotka tulevat toteutetaan teemapäivien muodossa koulupäivien ohessa. #BeActive -viikon tarkoitus on olla kick-off Hyökkälän koulun liikunnallisuuden lisäämiseen.

Vaasa

Vaasassa Liikkuva koulu -toiminta on vakiintunutta ja Euroopan urheiluviikko on muodostunut jo perinteiseksi koulujen tapahtumaviikoksi syyslukukaudella. Tänä vuonna toiminta kohdennetaan erityisesti yläasteikäisiin, mutta myös alakouluikäiset ovat mukana urheiluviikossa omilla tapahtumillaan. Vaasa tarjoaa yläasteikäisille tapahtuman Botniahallilla, jossa nuoret pääsevät kokeilemaan uusia kokemuksellisia liikuntalajeja. Lajeja ovat muun muassa kuplafutis, Kin-ball, Human Foosball, Hungry humans ja rullaluistelu. Tapahtuma antaa mahdollisuuksia myös oppilaiden yhteishengen vahvistumiseen ja uusien elämyksien ja kokemuksien kertymiseen.

 

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
5 + 13 =
Anna vastaus kysymykseen.