School Action Day – Let's #BeActive

Myyrmäen urheilupuistossa 26.9.2017

Euroopan urheiluviikko on Euroopan komission aloite liikunnan lisäämiseksi. Viikkoa vietetään 23.–30.9.2017. Suomessa urheiluviikkoa juhlistetaan lasten ja nuorten liikkumisen merkeissä. Suomen päätapahtuma School Action Day on yksi Euroopan suurimmista koululaisten liikuntatapahtumista. Tapahtuma järjestetään 26.9. Myyrmäen Urheilupuistossa ja sen lähialueilla. School Action Dayssä on mukana lähes neljäkymmentä yhteistyökumppania toteuttamassa päivän liikunnallista toimintaa. Vuonna 2016 School Action Day keräsi Espoon Leppävaaraan yli 8000 oppilasta, 25 lajiliittoa ja 400 opettajaa. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupunki.

Vantaalla järjestetään ensimmäistä kertaa myös koko perheelle suunnattu #BeActive-iltatapahtuma. Tapahtumassa on liikunnallista toimintaa ja lajiesittelyjä. Lavalle nousevat Kikattava Kakkiainen, Isac Elliot ja Kikattava Kakkiainen. Lisätietoa Facebook-tapahtumasta.

Lisätietoa School Action Daysta:
Jani Heinonen, jani.heinonen2 (a) vantaa.fi, +358 43 827 2230

Alueelliset tapahtumat

Vantaan School Action Dayn lisäksi Euroopan urheiluviikon ohjelmassa on 20 alueellista tapahtumaa, jotka liikuttavat lähes 100 000 lasta ja nuorta eri puolilla Suomea.

Heinola

Liikuttava Heinola #BeActive liikunnallinen toritapahtuma erityisesti perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, lukion ja ammatillisen puolen koululaisille ja opiskelijoille. Tapahtuma tarjoaa koululaisten itse ideoimia ja toteuttamia liikuntapisteitä, urheiluseurojen ja järjestöjen toimintapisteitä, paikallisten oppilaitosten liikuttavaa toimintaa sekä kunnan eri toimialojen liikuttavaa ja aktivoivaa toimintaa.

Rovaniemi

Säpinää syksyyn -päivä on suunnattu eskareista 6.-luokkalaisiin, ja tarkoituksena on saada heidät kokeilemaan mahdollisimman montaa eri liikuntalajia saman päivän aikana. Lajikokeilujen kautta oppilaat pyritään saamaan mukaan uusien lajien pariin myös vapaa-ajalla. Paikalle odotetaan  jopa 2500 oppilasta yli 20:stä koulusta.

Kemi

Kemissä järjestetään yläkouluikäisille harrastemessut, joissa esitellään muun muassa vammaisurheilulajeja Para School Day -päivän henkeen sekä liikuntamuotoja, joihin on matala osallistumiskynnys. Tapahtuman tavoitteisiin kuuluu ryhmähengen parantaminen, kaverillisuus ja reiluus. Koulujen oppilaskunnat ovat olleet mukana tapahtuman suunnitteluryhmässä.

Vaasa

Action Sport Week järjestetään liikuntapalveluiden organisoimana kaikilla 20 vaasalaisella ala-, ylä- ja yhteinäiskoululla. Jokaisella koululla järjestetää viikon aikana liikuntatapahtuma tai -tapahtumia liikuntapalveluiden liikunnanohjaajien, seurojen ja yhdistysten ohjaajien tai koulujen omien ohjaajien toimesta. Kouluilla olevat lasten- ja nuorten tiimit ovat osallistuneet tapahtuman suunnitteluun elokuussa kahden ensimmäisen kouluviikon aikana.

Kuopio, Mikkeli ja Joensuu

Itä-Suomen kolme suurta kaupunkia: Kuopio, Joensuu ja Mikkeli haastavat toisensa leikkimieliseen kaupunkisotataisteluun, jossa pelataan kouluilla suureen suosioon noussutta fun battle toimintapeliä.

Jyväskylä

Jyväskylässä urheiluviikon aikana muun muassa kannustetaan kulkemaan lihasvoimin kouluun erilaisin kampanjoin ja tarjoamalla pyöräilyopstusta koulupäivän aikana, pidetään liikunnallisia aamunavauksia sekä järjestetään liikunnallisia välituntiaktiviteetteja ja lajiesittelyjä. Lisäksi kouluilla toteutetaan Unisef-kävelyjä, yhteisturnauksia sekä Mobo-suunnistusratoja.

Oulu

Oulun #BeActive-tapahtumat alkavat kaikissa kouluissa samaan aikaan tehtävällä yhteisellä liikuntahetkellä. Oppilaita Oulussa on noin 20 000. Lisäksi järjestetään neljä School Action Day -tapahtumaa kaupungin eri alueilla: ideana on järjestää arkiympäristössä yläkoulujen oppilaiden tarpeiden mukainen toimintapäivä.

Kotka

Päivä järjestetään kaikissa Kotkan peruskouluissa, joissa miltei 5 000 peruskoululaista liikkuu näyttävästi ja näin avataan samalla lukuvuoden Liikkuva koulu -toiminta Kotkassa. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa päivän sisältöä kullakin koululla. Päivän aikana oppilailla on myös mahdollisuus suunnitella ja ideoida oman koulun Liikkuva koulu -toimenpiteitä alkaneelle lukuvuodelle.

Rauma

Rauman kaupunki yhteistyössä seuraparlamentin ja raumalaisten liikuntaseurojen kanssa toteuttaa koululaisille välisenä aikana harrasteliikuntatapahtumia Äijänsuon urheilukeskuksessa. Lapset pääsevät tapahtumien aikana tutustumaan eri lajeihin sekä kokeilemaan monipuolisesti erilaisia liikuntavälineitä.

Salo

Kymmenestä kunnasta muodostuvassa Salon kaupungissa järjestetään yksi massatapahtuma urheilupuistossa sekä samaan aikaan eri kuntakeskuksissa pienempiä tapahtumia.

Turku

Tapahtuma sisältää muun muassa MIHI-messut monine lajitutustumismahdollisuuksineen. Kohderyhmänä ovat kaikki perusopetuksen luokat 7–9, lukiolaiset ja ammatti-instituutin opiskelijat. Tapahtuman osallistujamääräksi arvioidaan n. 2000 oppilasta.

Euroopan urheiluviikko

School Action Day on osa Euroopan komission Euroopan urheiluviikkoa (European Week of Sport, EWoS). Teemaviikko järjestettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2015. Sen avulla pyritään kannustamaan kansalaisia liikkumaan aktiivisesti sekä lisäämään tietoisuutta liikunnan monista hyödyllisistä vaikutuksista. Suomessa Euroopan urheiluviikkoa koordinoi Opetushallitus. Lisätietoa Euroopan urheiluviikosta englanniksi European Week of Sportin verkkosivuilla.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.