Aktivare och trivsammare skoldagar

Skolan i rörelse

Syftet med programmet Skolan i rörelse

  • aktivare och trivsammare skoldagar - en välmående elev
  • mer fysisk aktivitet - mindre sittande
  • fränmjande av inlärning
  • elevernas delaktighet

I skolorna som har tagit upp programmet tänker man på saker och ting på nya sätt. Man sitter till exempel mindre, stöder inlärningen med aktiva metoder, rör på sig under rasterna och färdas till och från skolan med hjälp av egen muskelstyrka. Varje skola formar på sitt eget sätt skoldagarna så att de innehåller mer motion.

Skoldagarna blir trivsammare på så sätt att man är aktiva tillsammans och tar eleverna med i planeringen, beslutsfattandet, verksamheten och bedömningen i skolan. Växelverkan och gemensam verksamhet förbättrar ofta skolans atmosfär. Det inverkar också på skolans arbetsro och elevernas sociala färdigheter och hur de lär sig.

Registrera din skola som en Skola i rörelse

  1. Registrera skolan som en Skola i rörelse. Registreringen är kostnadsfri.
  2. I kontaktpersonens e-post får ni ett infopaket om Skolan i rörelse och nätverkets stöd. Per post får ni material som Handboken om resan till en Skola i rörelse.
  3. Det lönar sig att utgå från bedömningen av nuläget i skolan då man utvecklar Skolan i rörelse-verksamheten.
  4. Utveckla tillsammans med eleverna de metoder som är bäst lämpade för att genomföra verksamheten med Skolan i rörelse i vardagen i er skola.

Skolan i rörelse är regeringens spetsprojekt

Programmet Skolan i rörelse är ett av spetsprojekten inom kompetens och utveckling i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Enligt regeringens mål "ska programmet Skolan i rörelse utvidgas till ett riksomfattande program som angår alla barn och unga i grundskoleålder".

Material

Broschyren Aktivare och trivsammare skoldagar

Broschyren Skolan i rörelse - bedömning av nuläget

Korta publikationer

Ändringar i Skolor i rörelse 2013-2015: eleverna motionerar och planerar skolans aktiviteter

Skolan för med sig rörelse och sittande: Resultat från enkäten Skolan i rörelse 2010-2015

Motion och trivsel i skolan: Erfarenheter hos personalen vid Skolor i rörelse

Kropp i rörelse - effektiv hjärna: Vilken betydelse har motion för inlärning?

Den ungas ställning i skolgemenskapen

Aktiva skolresor

Diplom

Diplom för Rastis-lederskap

Material order

Du kan beställa ett tryckt Skolan i rörelse -exemplar från eget förlag pris. Lägg till textfält antalet artiklar. Fraktkostnaden betalas av abonnenten 11€/beställning. Små beställningar kommer att faktureras 6€/beställning. Dessutom portot enligt post prislista.

Broschyrer

Korta publikationer

Kontakt information

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.