Riksomfattande nätverk som stöd för skolornas verksamhet. Utveckling av programmet Skolan i rörelse och spetsprojektets genomförande.

I publikationen granskas genomförandet av programmet Skolan i rörelse som en del av spetsprojektet och programmets utvidgande till hela landet. Syftet med publikationen är att beskriva det som gjorts och rita upp en helhetsbild av programmet som eftersträvar aktivare och trivsammare skoldagar.

Ladda ner här