Det lönar sig att utgå från bedömningen av nuläget i skolan då man utvecklar Skolan i rörelse-verksamheten.

Skolorna kan utnyttja bedömningen för att diskutera läget i den egna skolan till exempel på lärarmöten, i Skolan i rörelse-teamet eller med hela skolgemenskapen. När man fyller i bedömningen varje år kan man följa skolans utveckling.

Kommunerna kan utnyttja bedömningen för att koordinera Skolan i rörelse-verksamheten i den egna kommunens skolor. När man ber skolorna att lämna in sammanfattningarna kan man tydligt se vad det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid på kommunnivå. Om det finns tillräckligt många svar från skolorna i er kommun kan ni också be om en kommunspecifik sammanfattning.

Bedömningen av skolans nuläge är en viktig del av utvecklingsarbetet. Bedömningen och diskussionen i anslutning till denna hjälper er att välja just de utvecklingsobjekt som är de rätta för er skola. Det är bra att göra bedömningen minst en gång per år, i slutet av vårterminen (till exempel i mars–april). På så sätt får man en uppfattning om situationen i skolan samt tid att utarbeta en plan för följande läsår innan pågående läsår avslutas.

Bedöm det aktuella läget i er skola enligt er egen uppfattning, helst i grupper. Man kan också samla in elevernas bedömningar om en del av frågorna.

Ni kan använda PDF-versionen av nulägesbedömningen antingen på dator eller skriva ut den på papper för att fundera på olika delområden inom Skolan i rörelse-teamet, på lärarmöten eller i små grupper. Bedömningen ska emellertid alltid sparas via den elektroniska frågeblanketten.

När ni har fört diskussionerna kring bedömningen ska ni spara informationen på den elektroniska blanketten.

PDF-blankettsom stöd för diskussionen

Elektronisk blankett – här sparas svaren

När ni har returnerat blanketten får ni genast en sammanfattning av era svar per e-post. Senare får ni en visuellt utformad sammanfattning av era resultat (dessa samlas in varannan månad). Om ni vill kan ni jämföra era resultat med den nationella sammanställningen, som uppdateras minst en gång per år.

Ytterligare information

Mer information om nulägesbedömningen av Skolan i rörelse fås på adressen: apuamatkalle (at) liikkuvakoulu.fi. Via samma adress kan du också be om teknisk hjälp med den elektroniska blanketten.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.