Oppilaat selin reput selässä.

Lohja, Kajaani ja Konnevesi Liikkuvan koulun kehittäjäkunnat

Lohja, Kajaani ja Konnevesi lähtevät lisäämään liikkumista koulupäiviin yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Kehittäjäkuntien kanssa kootaan ja tuotetaan tietoa sekä kehitetään toimenpiteitä esimerkiksi vähän liikkuvien ja erityisryhmien liikkumisen ja oppilaiden osallisuuden lisäämiseksi.

Liikkuva koulu -toimintaa on toteutettu Suomen kouluissa jo kymmenen vuoden ajan. Niin koulujen henkilökunta, Liikkuva koulu -kuntakoordinaattorit kuin perusopetuksen johto kokevat Liikkuva koulu -toiminnan laajasti tarpeellisena ja hyödyllisenä. Liikkuva koulu -toiminnan laajuus kuitenkin vaihtelee paljon sekä kuntien että yksittäisten koulujen ja koulumuotojen välillä.

Liikkuvan koulun kehittäjäkuntapilotin tavoitteena on tukea oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointia sekä vahvistaa liikunnallista toimintakulttuuria kouluissa. Mukaan valitut kunnat ja koulut saavat sparrausapua ja työkaluja Liikkuva koulu -toiminnan toteutukseen ja kehittämiseen.

– Koronapandemian vaikutuksesta oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Pandemia on vähentänyt väestön liikkumista ja aiheuttanut hyvinvointivajetta, mutta se on vaikuttanut myös monien ammattiryhmien työssäjaksamiseen, kuten esimerkiksi kasvatus- ja opetushenkilöstöön, sanoo ohjelmajohtaja Antti Blom.

Ensimmäisten palaverin jälkeen on käynyt selväksi, että kaikilla kunnilla on tarve oppilaiden ja henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimiseen.

– Kaikilla kolmella kunnalla on vakiintuneet Liikkuva koulu -toiminnan rakenteet ja toimenpiteet. Ohjelmalle yhteistyö konkretisoi yksittäisen kunnan kehittämistarpeet ja hidasteet niiden toteutuksessa. Niitä lähdemme nyt jokaisen kunnan kanssa ratkaisemaan, Blom sanoo.