Vimpelin lukion liikkuvan koulun perustavoitteena on saada liikettä aikaan niin oppitunneille ja välitunneille sekä vaikuttaa vapaa-ajan, myös vapaatuntien, aktiivisuuteen. Liikkumisen lisäämisellä lukio haluaa vaikuttaa vähentävästi koulu-uupumukseen, ylipainoon ja erilaisiin kiputiloihin esim. niskakipuihin sekä väsymykseen. Teemapäivien ja -tuokioiden avulla halutaan lisätä myös opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.