Liikunnallisuus osana välitunti- ja hyppytuntitoimintaa. Oppilaskunnan aktiivinen rooli liikunnan/liikuntapäivien kehittämisessä sekä osin myös liikuntavälinehankinnoista päätettäessä.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.