Lisätään monipuolista liikkumista koulupäivän aikana koko oppilasyhteisössä. Välituntialueet muokataan tähän innostaviksi ja hyödynnetään ympäröivää luontoa. Oppilaskunta ohjaa toimintaa yhdessä opettajien kanssa.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.