Liikunnallisesti aktiiviset oppilaat; lisää virikkeitä välitunneille ja ideoita teemapäiviin. Tarjotaan koulun ja vapaa-aikatoiminnan kautta lisää liikunnallisia kerhotunteja, kehitetään monipuolista välituntitoimintaa, hyödynnetään Koululiikuntaliiton valmiita ohjelmia, kannustetaan oppilaita erilaisilla liikunnallisilla teema- tai toimintapäivillä osallistumaan. Suositaan hyötyliikuntaa kaikin mahdollisin menetelmin. Monipuolistetaan välituntipihojen käyttöä. Ohjataan oppilaita terveellisiin elämäntapoihin oppituntien ja vanhempaintapaamisten ja vanhempainiltojen yhteydessä.

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
1 + 3 =
Anna vastaus kysymykseen.