Liikunnallisesti aktiiviset oppilaat; lisää virikkeitä välitunneille ja ideoita teemapäiviin. Tarjotaan koulun ja vapaa-aikatoiminnan kautta lisää liikunnallisia kerhotunteja, kehitetään monipuolista välituntitoimintaa, hyödynnetään Koululiikuntaliiton valmiita ohjelmia, kannustetaan oppilaita erilaisilla liikunnallisilla teema- tai toimintapäivillä osallistumaan. Suositaan hyötyliikuntaa kaikin mahdollisin menetelmin. Monipuolistetaan välituntipihojen käyttöä. Ohjataan oppilaita terveellisiin elämäntapoihin oppituntien ja vanhempaintapaamisten ja vanhempainiltojen yhteydessä.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.