Alakoulu: Koulussamme järjestetään lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia esim. yhdessä yläkoulun kanssa. Paikallisten urheiluseurojen kanssa tehdään yhteistyötä. Joka päivä on kaksi pidempää välituntia. Oman lisävärinsä tuo luokanopettajaopiskelijoiden läsnäolo. Vanhempainyhdistys on tukenut monipuolisten liikuntavälineiden hankinnassa. Yläkoulu: Liikunnasta vireyttä tunneille ja mielekkyyttä välitunneille!

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.