Luoda ja ottaa käyttöön yhtenäinen koko toista astetta läpileikkaavaa toimintamalli, jossa toimipisteet toimivat liikunnallisten periaatteiden mukaisesti, joka tähtää nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen ja jonka mukaisesti opetuksessa hyödynnetään liikkumista tukevia toiminnallisia opetusmenetelmiä.

Saada aikaan pitkäaikainen ja pysyvä liikkumista ja liikuntaa edistävä asennemuutos toisen asteen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa.

Ensimmäisessä vaiheessa pilotoidaan 4-6 alaa. Pilotoinnissa mallinnetaan ja testataan toimintaa, jonka jälkeen tapahtuu jalkautus arkeen.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.