Liikuntatuntien lisäksi aktivoidaan välituntiliikuntaa erilais- ten pelien ja leikkien muodossa. On osallistuttu välkkärikou- lutukseen. Oppitunneilla käytetään liikunnallisia opetus- metodeja. Koululaajennuksen yhteyteen pyritään saamaan monitoimikenttä lisäämään liikunnallista aktiivisuutta. Koulupäivän liikuntaa pyritään lisäämään useilla eri toimenpiteillä. Merkittäviä toimia ovat pitkä välitunti, toimintaympäristön kehittäminen liikuntaa aktivoivaksi, oppimisen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä, oppilaiden osallistaminen sekä yhteistyön tehostaminen eri tahojen kanssa.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.