Alakoulu: Oppituntien toiminnallistaminen: Koulumme tuleva oppitunti- ja välituntijärjestys haastaa henkilöstön kehittämään 90 minuutin oppitunteja toiminnallisemmiksi. Tavoitteena on uusien ideoiden työstäminen pitkien oppituntien aikana, esimerkiksi liikunnallisten pikkuvälituntien ja päivänavausten muodossa. Tämä edellyttää suunnitteluun panostamista ja opettajien koulutusta. Hyvien käytänteiden levittäminen: Tavoitteenamme on jakaa ja jalostaa seuraavia koulumme toimivia käytänteitä: * Koulumme pääteemoina ovat yhteisöllisyys ja kaikkien osallistaminen. * Oppilaskunta toimii vireästi. Oppilaat ideoivat ja järjestävät erilaisia tapahtumia. Mm. syksyn Random-päivänä oppilaat ohjaavat toiminnallisen työpäivän. Ryhmät on muodostettu luokka-asteita sekoittaen ja oppilaat kiertävät päivän aikana eri toimintapisteissä. Tehtäväpisteissä saattaa toisen luokan oppilas olla ohjaamassa tehtäviä yhdeksäsluokkalaisille. * Koulussamme oppilailla on omaa kerhotoimintaa. Oppilaat ovat itsenäisesti ohjanneet mm. pingis-, footbag-, keppihevos-, salibandy- ja askartelukerhoja. Kuluvana lukuvuonna jo 22 erilaista kerhoa yli 50 oppilasvetäjän ohjaamana on rikastuttanut koulumme toimintaa. Kaikki koulumme oppilaat voivat ilmoittautua kerhon ohjaajaksi. * Suuren koulumme opettajilla on monia erityistaitoja. Näitä taitoja jaamme sisäisellä koulutuksella. Muutaman kerran lukuvuodessa opettajien yt-työaikana joku opettaja perehdyttää kollegoitaan omaan erityisosaamiseensa, esimerkkinä seikkailuliikunnan ja viitepelien koulutukset. * Koulumme Herukka-TV on liitetty Liikkuva koulu -toimintaan. Teemme HTV-uutisiin liikunnallisia uutisia. * Ensi lukuvuoden suuri asia koulullamme on 150 oppilaan viipalerakennuksen purkaminen. Tavoitteenamme on rakennuttaa siihen tilalle urheiluareena. * Perheyhteistyön kehittäminen Vanhempainyhdistys HAAVE on uudelleen käynnistänyt liikunnallisen perhekerhon. Tätä toimintaa on tarkoitus tukea ja kehittää. Aiemmin mainittuihin oppilaskunnan järjestämiin tapahtumiin pyrimme lisäämään HAAVEen ja vanhempien osuutta. Terveen itsetunnon kehittäminen (liikunnallinen ryhmäytyminen): Aiemmin mainitut oppilaskunnan tapahtumat ja oppilaskunnan omat kerhot vahvistavat oppilaiden myönteisiä kokemuksia. Tavoitteena on yhteishengen parantaminen ja oppilaiden aktiivinen oma toiminta. Oppilaat saavat konkreettisesti valita työskentelypisteiden toimintoja ja kerhojen sisältöjä. Oppitunti- ja välituntiaikataulujen muuttaminen muokkaa koulupäivän rytmitystä. Pitkien välituntien aktivoimisessa oppilailla on merkittävä rooli. Välituntien liikuntasalitoiminnan on oppilasvetoista. Oppilaat saavat sanoa myös mielipiteensä liikuntaa lisäävien välineiden hankinnoissa. HTV:n toiminta tapahtuu oppilaiden toimesta vastuuopettajien ohjauksessa. Tämä lisää oppilaiden osallisuutta ja vahvistaa yhteishenkeä. Oppilaiden kuvaustoiminta kannustaa liikkuvia oppilaita liikunnassa ja myös mahdollistaa liikuntaideoinnin dokumentoinnin ja jakamisen. Hyve-yhteistyö (esim. kutsukerhot): Oppilaskunnan omissa kerhoissa oppilaat voivat itse valita kerhojensa sisällöt. Tämä kannustaa kaikenlaiseen liikkumiseen taidoista ja taustoista riippumatta. Olemme jo järjestäneet kahdesti liikuntatutor-koulutuksen ja syksyllä on tarkoitus järjestää jälleen uusi kurssi. Yläkoulu: Liikkuva Patela

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
4 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.