Liikettä koulupäivään välituntiliikunnan lisäämisellä ja koulupäivän rakenteen muutoksilla. Oppilaiden aktivointi omaehtoiseen liikkumiseen ja erilaisten liikuntapahtumien järjestämiseen. Pienin askelin kohti pysyviä toimintamalleja"."

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.