Liikunnalliset ip & ap ryhmät. Oppilaiden aktivoiminen ja kannustaminen liikunnalliseen arkeen. Välineistön kartoitus. Mahdollistamme oppilaiden innokasta välituntiliikkumista mm. vanhempainyhdistyksen hankkimilla pihavälineillä ja lähiliikuntapaikkoja hyödyntäen. Välkkäritoiminnassa oppilaat ohjaavat toinen toisiaan liikkumaan.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.