Lemin liikkuvan koulun eräänä painopistealueena on päivittäisliikunnan määrän lisääminen kehittämällä toiminnallisia välitunteja ala- ja yläkoululaisille. Tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan myös yläkouluikäisten yleisiin liikuntatottumuksiin ja -asenteisiin.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.