Tavoitteena on osallistaa oppilaita suunnittelemaan ja toteuttamaan liikkuvaa Koskenkylän koulua välituntikummitoiminnan, kerhotoiminnan sekä koulupäivän aikana tapahtuvan liikkumisen avulla.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.