Liikkuminen osaksi kouluarkea: liikunnan lisääminen luontevaksi osaksi kouluarkeen pitkien välituntien, ohjatun välituntitoiminnan ja kokonaiskoulupäivän avulla. Koulumme sijaitsee lähellä luontoa, mikä mahdollistaa monipuolisen liikunnan toteuttamisen luonnossa. Lähimaasto on oppilaille tärkeä: hiihdetään, suunnistetaan ja retkeillään. Koulussamme toteutetaan välituntiliikuntaa alakoulussa ja yläkoulussa. Alakoulussa välituntiliikuntaa ovat suunnitelleet ja toteuttaneet oppilaat. Oppilaista iso osa kulkee kouluun koulukyydityksessä pitkän koulumatkan vuoksi; juuri sen vuoksi koulussa tapahtuva liikunta koetaan tärkeäksi.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.