Liikunnallisesti aktiivisempi ja viihtyisämpi kouluarki välituntisin, ylimääräisillä liikuntatauoilla sekä oppitunneilla. Lisätään kouluyhteisön arkipäivän liikettä ja jokaisen osallisuutta. Oppimista pyritään tukemaan toiminnallisin menetelmin ja koulumatkoja kannustetaan tekemään omin lihasvoimin.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.