Toiminnan tavoite: Kaikille lihaksille liikettä!" – koulun kokonaisvaltaisen liikuntakulttuurin edistäminen * "Vippari"-toiminta = isommat oppilaat toimivat pienempien välituntiohjaajina * Kullakin luokkatasolla on yksi välituntivälinekassi (=vipparikassi), joka kiertää rinnakkaisluokissa ollen yhden viikon yhdessä luokassa. Rinnakkaisluokkia on kolme. (Toki jokaisella luokalla on omiakin välituntiliikuntavälineitä). Koska kassi ei joka viikko ole omassa luokassa, kassin viehätys ja innostavuus säilyy. * On valittu välituntiohjaajat = "vipparit" 6.luokkien oppilaista äänestämällä sekä lisätty oppilaiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa * Koulutetaan vippariohjaajat * Vippariopppilaat, välituntiohjaajat pitivät säännöllisesti alempien vuosiluokkien oppilaille ohjattuja välitunteja n. kerran viikossa/luokka-aste * Opettajien säännöllinen koulutus * Järjestetään oppilaskunnan kanssa yhteistyössä liikunnallisia tempauksia * Kokeillaan eri luokissa liikkumista lisääviä toimenpiteitä * On hankittu toiminnallista oppimista tukevaa materiaalia * Järjestetään koko koulun yhteisiä liikuntatapahtumia: mm. Kankkulan kierros – hiihtotapahtuma Hiihto-Niilon vetämänä * Jatketaan kokeilua: suunnitelmallinen yhteistyö Iisalmen ladun kanssa: Iisalmen latu otti koulustamme yhden kummiluokan (nyk. 3B-luokka), jonka kanssa Iisalmen Latu on lupautunut tekemään yhteistyötä koko alakoulun ajan (lk 1-6). Tavoitteena on, että alakoulun päätyttyä oppilas on opettajansa kanssa saavuttanut sellaiset erätaidot, että pystyy yöpymään metsässä telttaolosuhteissa. Vuosittain luokka käyttää tähän toimintaan 4 koulupäivää (syksy, talvi, kevättalvi, kevät). Kokemukset toiminnasta ovat olleet erittäin positiiviset * Järjestetään vippariohjaajille lukuvuoden päätös- ja arviointitilaisuus, jossa heille jaetaan työtodistus toiminnasta vippariohjaajana * Koulun päivärytmi on muutettu niin, että pidämme aamulla kaksoistunnin jälkeen pitkän liikuntavälitunnin. Vuodesta 2007 alkaen toimittu Liikkuva koulu -hengessä. Tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa toimintamme koko päivän mittaiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. Erityispiirteenä meillä on mamu-toiminta, koska koulussamme on 20-30 maahanmuuttajataustaista oppilasta."

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
3 + 0 =
Anna vastaus kysymykseen.