* Kehitetään ja kannustetaan liikuntamyönteiseen toimintakulttuuriin * Tehostetaan koko kouluyhteisön välituntiliikuntaa – ja toimintaa, koulutetaan lisää oppilaita välituntiliikuttajiksi * Lisätään koulupäivän liikuntamahdollisuuksia ja hankitaan liikuntavälineistöä, selvitetään koulupäivän rytmittämistä uudella tavalla * Otetaan laajemmin käyttöön toiminnallisia opetusmenetelmiä * Tehdään kaikille henkilöstöryhmille, oppilaille, vanhemmille ja muiden sidosryhmille mahdolliseksi osallistua, vaikuttaa ja kouluttautua koulupäivän liikunnallistamisessa ja toiminnallistamisessa * Kannustetaan koulumatkoihin pyöräillen ja jalkaisin - Käynnistetään seurojen lajiesittelytoiminta

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.