* Jatkaa jo aloitettua toimintaa eli liikunnan lisäämistä koulupäivään sekä sen välittömään yhteyteen tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumiseen. * Ajankäytöllisesti liikunnan mahdollistaminen osaksi koulupäivää. * Tavoitteena on edelleen innostaa opettajia kehittämään omaa liikunnallista osaamistaan sekä hakemaan uusia ideoita erilaisten liikunnallisten koulutusten myötä. * Jo olemassa olevien liikuntarakenteiden edelleen kehittäminen. * Vakiinnuttaa Liikkuva koulu osaksi Sodankylän kunnan koulukulttuuria niin, että aluksi pilottikouluna aloittaa Aleksanteri Kenan koulu ja Sompion koulu. Hankkeen edetessä sekä toimintakulttuurin vakiintuessa Liikkuva koulu jalkautetaan myös Sodankylän kunnan muihin kouluihin. * Liikunnallinen yhteistyö kodin, koulun sekä paikallisten liikuntaseurojen välillä. * Hankkeen on tarkoitus liikuttaa noin 720 henkilöä, joista noin 640 on oppilaita ja noin 80 kuuluu henkilökuntaan.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.