Oppilaat metsässä.

Länsinummen koulussa pienillä teoilla on suuri merkitys

Länsinummen koulussa Pietarsaaressa Liikkuva koulu -toimintaa on saatu vakiinnutettua pysyväksi osaksi koulun arkea ja rakenteita. Toiminnan vahvuuksia ovat oppilaslähtöisyys ja eriyttäminen eritasoisille oppijoille.

Länsinummen koulu on rekisteröitynyt Liikkuva koulu -ohjelmaan mukaan vuonna 2016. Liikkuva koulu -toimintaa organisoi kahden opettajan tiimi, mutta toteutuksessa on mukana koko henkilöstö. Toiminta kirjataan vuosittain koulun lukuvuosisuunnitelmaan, ja toimintaa seurataan säännöllisesti muun muassa opettajien kokouksissa. Nykytilan arviointi -työkalu on koulussa vuosittaisessa käytössä.

 

Oppilaat ovat pihalla lumiukon kanssa
Välitunneilla voi rakentaa esimerkiksi lumiukon.

 

Henkilökunta on sitoutunutta ja ideoi aktiivisesti liikkumisen mahdollisuuksia koulupäivään. Henkilöstöä on myös koulutettu monipuolisesti. Koulu viestii perheille aktiivisesti siitä, että koulu on sitoutunut liikunnalliseen toimintakulttuuriin.

Koulupäivän rakennetta on muokattu niin, että liikunta on mahdollista ja toiminta on monipuolista päivä-, viikko- ja kuukausitasolla. Pitkillä välitunneilla järjestetään monenlaista toimintaa, kuten musavälkkiä, metsävälkkiä ja liikunnallisia tempauksia.

– Välituntitoiminta on hyvin vakiintunut. Kaikki välitunnit vietetään ulkona. Oppilaat liikkuvat välituntisin mielellään ja heillä on mielekästä tekemistä. Kerran viikossa oppilaat saavat viettää pitkän välitunnin sisällä liikuntasalissa ja käyttää salin liikuntavälineitä, kertoo luokanopettaja Taina Pesola.

Oppilailla on mahdollisuus osallistua toiminnan ideointiin ja toteutukseen. Oppilaat pyörittävät välituntilainaamoa, jonka toimintaa myös koti ja koulu -yhdistys on tukenut hankkimalla välineitä. Oppilaat ovat olleet mukana muun muassa liikunnallisten tempausten, välituntilainaamon tarvikkeiden ja koulupihan suunnittelussa.

Pyörätuolilla liikkuvat ja liikuntarajoitteiset kaikkiin tapahtumiin omana itsenään

Toiminnassa on huomioitu myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Koulussa opiskelevat kaikki Pietarsaaren kaupungin suomenkieliset alakoulujen erityisoppilaat sekä kehitysvammaiset oppilaat koko peruskoulun ajan.

– Liikuntatapahtumat on järjestetty niin, että pyörätuolilla liikkuvat ja liikuntarajoitteiset voivat tulla kaikkiin tapahtumiin omana itsenään. Muut erityistarpeet pyritään myös huomioimaan, ja kukin saa osallistua kykyjensä mukaan, Pesola kertoo.

 

Erityisoppilaat on huomioitu toiminnassa.

 

Koulussa on myös järjestetty Para School Day, jolloin kaikki koulun oppilaat saivat kokeilla vammaisurheilulajeja. Päivän viettoon oli kutsuttu myös kaupungin ruotsinkieliset erityisoppilaat.

– Toimipisteillä oppilaat pääsivät kokeilemaan, millaista on liikkua, jos joku aisti puuttuu tai on muita fyysisesti rajoittavia vammoja. Päivä oli varsin silmiä avaava kaikille oppilaille. Jokainen pääsi itse kokemaan, että näissä lajeissa on todellakin kyse urheilusta, eikä esimerkiksi pyörätuolilla pujotteleminen ole ihan niin helppoa kuin miltä se näyttää, kertoo Pesola.

Koulu tekee vuosittain liikunnallista yhteistyötä ruotsinkielisen ystävyyskoulun kanssa. Päivää kutsutaan Pajapuls-päiväksi.

Palkintorahoilla hankitaan todennäköisesti kouluun lisää liikuntavälineitä ja mahdollisesti panostetaan johonkin koko koulun yhteiseen tekemiseen, sitten kun se on mahdollista, esimerkiksi retki seikkailupuistoon, kiipeilemään tai vaikkapa laskettelemaan.

 

Metsäretkellä.

 

– Toivottavasti kaikki oppilaat pääsevät kokemaan liikkumisen riemun uudella tavalla. Tämä oli hieno tunnustus suhteellisen pienelle koululle, pieneltä paikkakunnalta, joten varmasti järjestämme oppilaille jotain oikein kivaa. Me uskomme siihen, että Liikkuva koulu perustuu nimenomaan pieniin juttuihin joka päivä, toimintakulttuuriin ja osallisuuteen, enemmän kuin mihinkään isoon yksittäiseen tempaukseen, vaikka nekin ovat tärkeä piristys arkeen. Haluamme jatkossakin toteuttaa toiminnallista arkea Länsinummella ja viedä eteenpäin sanomaa “pienillä teoilla on suuri merkitys”. Olemme erittäin onnellisia ja ylpeitä tästä tunnustuksesta, tästä on mukava jatkaa taas eteenpäin kohti uusia ideoita, sanoo Taina Pesola.

På svenska

Länsinummen koulu on Vuoden Liikkuva koulu 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikkuvat-palkinnot 16.12.2020 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Palkinnot myönnettiin kahdelle Liikkuva varhaiskasvatus -yksikölle, Liikkuvalle koululle ja Liikkuva opiskelu -oppilaitokselle.