Tukioppilastoiminnan opas

Tukioppilaat voivat toteuttaa monenlaista yhteisöllistä toimintaa koulussa, välituntitoimintaa, teemapäiviä ja uusien oppilaiden tutustuttamista. Tukioppilastoiminnan opas on työväline ja perusmateriaali tukioppilasohjaajille, kouluttajille ja yhteistyökumppaneille.  Opas sisältää ohjeita tukioppilastoiminnan käynnistämiseen ja sen avulla voi kehittää toimintaa omassa koulussa. MLL:n uudistuneissa tukioppilaiden koulutusmateriaaleissa on neljä teemaa: tunne- ja vuorovaikutustaidot; ryhmän toiminta; kiusaamisen ehkäiseminen sekä mediakasvatus.

Tukioppilastoiminnan oppaan hinta on 42 € + postituskulut.

Lue lisää Mannerheimin lastensuojeluliiton tukioppilastoiminnasta MLL:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Kirsi Pihlaja
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
kirsi.pihlaja(a)mll.fi
075 3245618

mll.fi

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.