Motoriikan havainnointi-lomake

Motoriikan havainnointilomake on tarkoitettu opettajille työkaluksi 6−9-vuotiaiden lasten motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamiseen. Lomake toimii luotettavammin silloin, kun jollain lapsen kanssa toimivalla on herännyt huoli lapsen motorisesta oppimisesta. Lomake antaa yleiskuvan lapsen arjessa toimimisesta ja taidoista suhteessa saman ikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin lapsiin. Lomaketta voidaan käyttää apuna kehityksen seurannassa ja tukitoimien suunnittelussa sekä pedagogisten asiakirjojen laatimisessa. Lomake toimii hyvin myös puheeksi ottamisen välineenä moniammatillisessa yhteistyössä ja kodin ja koulun välillä. Lomake ei ole tarkoitettu diagnosointivälineeksi.

Avaa havainnointilomake.

 

Lisätietoja:

Jussi Saarinen
Suomen CP-liitto ry
http://ekapeli.fi/moqt
www.cp-liitto.fi
jussi.saarinen(a)cp-liitto.fi
0440 533408

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.