Temppuiluhuone.

Varastosta koulun suosituimmaksi tilaksi

Helsingin Maatullin ala-asteelle rakennettiin muutama vuosi sitten omaehtoiseen liikuntaan kannustava Action Room. Huoneessa on monipuolisia liikuntavälineitä, jotka ovat säännöllisesti kaikkien oppilaiden käytössä.

Idea Maatullin Action Roomiin tuli rehtori Heli Siljamalta. Siljama halusi haastaa miettimään, miten mikäkin koulun tila voisi olla paremmin käytössä.

– Mielestäni lapsilla pitäisi olla enemmän paikkoja, jotka kannustavat omaehtoiseen liikuntaan, Siljama tiivistää.

Maatullin ala-asteella uudistettavaksi tilaksi valittiin koulun pommihuone, joka oli toiminut jo vuosia varastona. Projekti toteutettiin yhteistyössä oppilaiden, opettajien ja vanhempien kesken. Oppilaat tyhjensivät varaston luistimista, hiihtovälineistä ja kirjoista. Opettajat asensivat maton ja vanhemmat osallistuivat remonttiin maalaamalla tilan ilta-aikaan.

Suurimpana hankintana Action Roomiin tilattiin kattopalkki, ja tämän asentamisessa isännöitsijäkin oli mukana. Nyt palkista roikkuu niin kiipeilyverkko, renkaat kuin nyrkkeilysäkki. Liikuntavälineitä hankittiin Liikkuvan koulun hankerahoituksella, sekä koulun omin varoin.

Arjessa Action Room on kovassa käytössä. Huoneeseen mahtuu yksi luokka kerrallaan, ja tilassa järjestetään sekä vapaata että ohjattua toimintaa. Luokkien lisäksi tilaa hyödyntävät myös esikoululaiset ja koulun iltapäiväkerho. Huoneessa harjoitellaan myös näytelmiä ja järjestetään oppilaiden omia kerhoja.

– Oppilaiden lisäksi myös opettajat ovat tykänneet siitä, että koulussa on vapaan leikin tila. Se antaa ihan erilaiset mahdollisuudet sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen, kertoo rehtori Heli Siljama.

    Yhteystiedot
  • Nimi: rehtori Heli Siljama
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Maatullin ala-aste
  • Sähköposti: heli.siljama@hel.fi
  • Puhelinnumero: 09 310 82826

Katso uusimmat ideamme