Juoksijoita lenkkipolulla.

Sporttikaveri auttaa liikkeelle

Vantaalla on toteutettu Sporttikaveri-toimintaa vuodesta 2016 alkaen. Sporttikaveri liikuttaa peruskoululaisia, joilla ei syystä tai toisesta ole omaa harrastusta.

Sporttikaveri-toiminta on suunniteltu 1.–9.-luokkalaisille oppilaille, joilla ei ole omaa harrastusta. Kuraattorit koordinoivat toimintaa kouluilla, ja lapset ja nuoret saavat itse päättää, mitä lajeja ja liikuntamuotoja kokeilevat.

Sporttikaverin kanssa liikutaan yleensä viisi kertaa, ja tavoitteena on löytää itseä kiinnostava liikuntamuoto – ehkä jopa uusi harrastus. Idea Sporttikaveri-toimintaan syntyi koulukuraattori Tuuli Teljomaan ja Vantaan liikuntapalveluiden liikunnansuunnittelija Ville Vahtolan yhteistyönä.

Tähän mennessä Sporttikavereina ovat toimineet liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat osana omaa työtään, sekä WAU ry:n aktiivit. Mukaan haluavia oppilaita on paljon, ja nykyistä noin kymmenen Sporttikaverin määrää pyritään kasvattamaan. Uusia Sporttikavereita haetaan esimerkiksi Metropolian kanssa tehtävän oppilaitosyhteistyön kautta.

Alussa Sporttikaveri-toiminta oli osa laajempaa Aktiiviset oppimisympäristöt -hanketta. Nyt tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta pysyväksi käytännöksi. Tukea toiminnalle löytyy sekä sivistystoimesta että liikuntapalveluista.

– Tavoite on jatkaa Sporttikaveri-toimintaa, sillä kysyntää on ja kokemukset ovat hyviä, kertoo liikunnansuunnittelija Ville Vahtola.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Vantaan kaupunki
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: liikunnansuunnittelija Ville Vahtola
  • Sähköposti: ville.vahtola@vantaa.fi
  • Puhelinnumero: 040 511 6274

Uusimmat ideat