Oppilaat seisomapöydän ääressä.

Luokkavaltuusto

Luokkavaltuusto-toimintamallissa oppilaat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan kouluyhteisöönsä ja luokkansa toimintaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Luokkavaltuustossa opettaja ja oppilaat kokoontuvat kerran viikossa keskustelemaan yhdessä menneestä ja tulevasta koulunkäynnistä sekä tekevät yhteistyötä koskevia päätöksiä. Kokouksissa oppilaat ja opettaja esittävät erilaisia aloitteita: kiitoksia, toiveita ja kritiikkiä. Näitä aloitteita käsitellään, kehitetään ja arvioidaan yhdessä. Päätökset tehdään useimmiten äänestämällä tai sopimalla.

Luokkavaltuustossa oppilaat pääsevät harjaannuttamaan demokratiataitojaan, mm. vuorovaikutusta, yhteistyötä ja vaikuttamista. Luokkavaltuustotoiminta tukee peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista niin yksittäisten oppiaineiden kuin laaja-alaisen osaamisen taitojen osalta. Toimintamalli on pilotoitu Lohikosken koululla Jyväskylässä syyslukukaudella 2019 ja se soveltuu alakouluihin.

Luokkavaltuusto on ollut käytössä etenkin Keski-Euroopassa ja siitä on aiemmin ollut saatavilla saksankielisiä oppaita ja tutkimuksia. Opinkirjon julkaisema opas Luokkavaltuusto: opas kouludemokratian edistämiseen on ensimmäinen suomenkielinen julkaisu aiheesta ja toimintamalli on muokattu suomalaisiin kouluihin soveltuvaksi.

Tutustu luokkavaltuuston tarkemmin: www.opinkirjo.fi/luokkavaltuusto

Katso uusimmat ideamme