Liikkuvaa matikkaa -kansikuva.

Liikkuen matikkaa: toiminnallisia tehtäviä matematiikan opetukseen

Liikkuen matikkaa -opas sisältää tehtäviä 3. luokan matematiikan opetukseen liikkuen. Oppaan tehtävät sisältävät seuraavat matematiikan oppisisällöt: kertolasku, jakolasku, geometria, yhteen- ja vähennyslaskut, aika, mittaaminen ja koodaus.

Opas sisältää Liikkuvaa matikkaa -tehtäviä, jotka ovat noin 20 minuutin mittaisia toiminnallisen opetuksen kokonaisuuksia. Jokaiseen tehtävään on valmis tuntisuunnitelma, jossa kerrotaan tarvittavat tilat, välineet ja liitteet. Matematiikan opiskelun lomassa haastetaan monipuolisesti niin tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja kuin voimaakin. Motorinen taitotaso otetaan tehtävissä huomioon antaen ohjeita helpottamaan tai vaikeuttamaan harjoitetta. Osaan tehtävistä on olemassa ohjevideo.

Osassa harjoitteista käytetään koulusta helposti löytyviä välineitä ja tiloja. Tehtävissä on vaihtelua myös sen mukaan, suoritetaanko niitä yksin, parin tai ryhmän kanssa vai koko luokkana. Tutkittuun tietoon perustuvia oppaita on helppo käyttää. Oppaat ovat saaneet sekä opettajilta että oppilailta hyvää palautetta.

Liikkuvaa matikkaa -tutkimushankkeessa selvitettiin, miten liikunnallinen matematiikan oppitunti vaikuttaa 3. luokan oppilaiden oppimistuloksiin, kognitiivisiin toimintoihin, viihtyvyyteen, motivaatioon ja motorisiin taitoihin. Tulosten mukaan liikkeen integroiminen matematiikan tehtäviin sitouttaa oppilaita opiskeluun ja antaa viitteitä kasvaneesta motivaatiosta.

Liikkuen matikkaa -opas on kehitetty tutkimuksessa mukana olleiden opettajien palautteen sekä tutkimustulosten perusteella. Oppaassa on kuvattu, miten Liikkuen matikkaa -tehtäviä käytettiin tutkimushankkeessa.

Tehtäviä voi käyttää opetuksessa haluamallaan tavalla ja vapaassa järjestyksessä matematiikan oppitunneilla. Tehtävät sopivat soveltaen myös muille vuosiluokille.

Materiaalin paperiversio on tilattavissa Niilo Mäki Instituutin verkkosivuilla. Painetun oppaan hinta on 21 €.

Liikkuvaa matikkaa -hankkeen materiaaleihin kuuluu myös Liikuntabreikit-opas paikallanolon tauottamiseen oppitunneilla.

Lataa ideamateriaalit!

Liikkuen matikkaa -opas