Juoksijoita lenkkipolulla.

Liikettä etäkoulupäiviin – äidinkieli, matematiikka ja kieltenopetus

Kun koulumatkat ja välitunnit koulun pihalla ovat jääneet oppilailta pois, on riskinä, että monen oppilaan fyysinen aktiivisuus jää vähäiseksi etäopetuksen aikana. Koostimme muutamia ideoita, joiden avulla oppilaisiin saa liikettä kotikoulun oppitunneilla. Tehtävät kannattaa soveltaa oman opetusryhmän mukaiseksi, ja ne on suunnattu 3.–9.-luokkalaisille.

Yksittäisten aktivoivien tehtävien lisäksi oppitunteihin on hyvä sisällyttää taukojumppaa, kehotuksia nousta tuolista hetkeksi ylös tai muuta pientä verryttelyä. Vanhempia oppilaita voi osallistaa taukojumpan vetämiseen esimerkiksi tunnin alussa pelattavalla kivi–paperi–sakset-pelillä, jolloin häviäjä määrää tunnin puoliväliin yhden liikkeen, jota kaikki tekevät vaikkapa kymmenen kertaa hänen ohjaamana.

Kieltenopetus

Adjektiivien ja äänteiden harjoittelu (3.–6.lk)

  • Opettaja pyytää oppilaita hakemaan erilaisia esineitä. Esimerkiksi ”Hae esine, joka on pyöreä/sininen/kulmikas.” tai ”Hae esine, jonka nimessä on kaksoiskonsonantti/pitkä vokaali/päättyy e-kirjaimeen.”
  • Oppilaat näyttävät esineet kameran kautta muulle ryhmälle, ja opettajan johdolla voidaan yhteisesti harjoitella adjektiivien ja esineiden nimien ääntämistä.
  • Kunkin esineen hakemiseen kannattaa antaa aikarajaksi esim. kaksi minuuttia.

Äidinkieli/kieltenopetus 

Alias etäopetuksessa (3.–9.lk)

  • Oppilaita voi pyytää tekemään itselleen esimerkiksi kolmen sanan sanalistan ennen tunnin alkua. Sanalistan tekeminen harjoittaa sanaluokkien osaamista, kun opettaja ohjeistaa listaamaan esimerkiksi yhden adjektiivin, yhden verbin ja yhden substantiivin. Pelikierros kannattaa käydä sanaluokka kerrallaan.
  • Toisena tehtävänantona voi olla sanojen poimiminen (edelleen sanaluokittain) esimerkiksi omasta lempikirjasta, uutisesta tai vaikkapa Whatsapp-viestistä. Näin oppilaat harjaantuvat tarkkailemaan ympäristöään kielen näkökulmasta.
  • Selitysvuoronsa päätteeksi selittäjä määrää jonkun kehoa aktivoivan liikkeen, jota jokainen tekee pari kertaa ennen pelin jatkumista.
  • Yläkoulun puolella Aliasta voi myös pelata esimerkiksi kirjojen tai kirjailijoiden nimillä, tyylikausilla tai ylipäänsä kirjallisuuteen liittyvillä sanoilla. Tässä tapauksessa opettaja voi jakaa sanat etukäteen oppilaille, jotta samoilta nimiltä vältytään.

Matematiikka

Mittaamistehtävät ulkona (3.–9.lk)

  • Mittaa askelein, miten pitkä matka on paikasta x paikkaan y tai talon ympäri tai kotitien pituus…
  • Kävele x määrä askelia, mittaa sykkeesi ja merkitse se ylös. Pidä pieni tauko, hölkkää sen jälkeen sama määrä askelia, mittaa sykkeesi ja merkitse luku ylös. Laske sen jälkeen, kuinka paljon sykkeesi nousi.