Oppilaat käsistä pidellen letkassa.

Koululiikunnanohjaajat liikuttavat Lappeenrannan kouluilla

Viime kesästä asti Lappeenrannassa 15 koululiikunnanohjaajaa on liikuttanut oppilaita kaikilla peruskouluilla, niin ala- kuin yläasteella.

Lappeenrannassa Liikkuva koulu -toiminnalla on pitkät perinteet. Nyt toimintaa on järjestetty ensimmäistä kertaa yhteistyössä koulu- ja liikuntatoimen kanssa. Koululiikunnanohjaajat kuuluvat koulun organisaatioon, mutta käytännön työssä liikuntatoimi pitää yllä koululiikunnanohjaajien verkostoa, järjestää tapaamisia ja koulutuksia sekä auttaa tapahtumien järjestämisessä.

Koululiikunnanohjaajien toiminnalle on luotu selkeät rakenteet. Jokaisella ohjaajalla on oma viikkokalenteri ja toimintaa eri kouluilla. Mukana on liikuttamista oppitunneilla, pitkiä välitunteja ja paljon opettajien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Yhteistyö on tehty opettajille helpoksi – he voivat varata varauskalenterista ohjaajan omaan luokkaansa. Kaikilla koululiikunnanohjaajilla on myös erilaisia kerhoja, ja toiminta on kytköksissä koulujen iltapäivätoimintaan.

– Viime syksynä eskareistakin kiinnostuttiin koululiikunnanohjaajatoiminnasta ja pystyimme tarjoamaan heille muutamia ryhmiä, toiminnasta vastaava Marko Siltamies liikuntatoimesta kertoo.

Tällä hankekaudella on myös panostettu yksilökohtaiseen liikuntaneuvontaan. Saatu palaute on positiivista ja oppilaat ovat päässeet esimerkiksi kokeilemaan uusia harrastusmuotoja.

Koululiikunnanohjaajien toiminta on ollut tässä muodossa kokeilussa vuoden ajan ja toimintaa pyritään vakiinnuttamaan. Sen lisäksi, että koulupäivän aikainen liikkuminen on lisääntynyt, myös yhteistyö koulu- ja liikuntatoimen välillä on tiivistynyt.

– Lisääntyneestä yhteistyöstä on tullut paljon kiitosta. Koetaan, että tämä on toimiva malli, Siltamies kertoo.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Hankevastaava Marko Siltamies
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Lappeenrannan liikuntatoimi
  • Sähköposti: marko.siltamies@lappeenranta.fi
  • Puhelinnumero: 040 653 4888

Uusimmat ideamme