Oppilaat tekemässä toiminnallisia tehtäviä.

Kertolaskuja toiminnallisesti

Alla ideoita kertolaskujen kertaamiseen toiminnallisesti. Ideat ovat Helsingin OKL:n opiskelijoiden kehittämiä.

Kertolaskut portaissa

Leikki toimii käytävässä rappusilla, maassa olevilla renkailla tms. esimerkiksi parin kanssa tehtävänä lisätehtävänä. Kertotaulun vastaukset kirjoitetaan lapuille, jotka asetellaan eri portaille/vanteiden sisälle (edistyneet oppilaat voivat tehdä tätä myös käänteisesti kertolaskut rappusille asettaen). Toinen parista nostaa pinosta kertolaskun, jonka sanoo ääneen, toinen parista menee seisomaan sille portaalle/sen vanteen sisään, jossa oikea vastaus sijaitsee. Peliä pystyy parhaiten pelaamaan 2–4 henkilön ryhmissä.

Kertolaskurinki

Oppilaat jaetaan 4–5 hengen ryhmiin. Oppilaat asettuvat rinkiin oman ryhmänsä kanssa. Yhdelle oppilaista annetaan käteen esimerkiksi hernepussi tai pieni pallo. Tämä oppilas aloittaa leikin sanomalla seitsemän kertotaulun viimeisen numeron eli 70. Tämän jälkeen hän heittää pallon seuraavalla oppilaalle, joka vähentää edellisestä luvusta seitsemän ja sanoo ääneen saamansa tuloksen. (70-7=63) Leikkiä jatketaan samalla kaavalla, niin kauan kunnes laskun tulokseksi saadaan nolla. Palloa tulee heittää oppilaiden kesken niin, että kaikki saavat pallon vuorollaan. Harjoitus voidaan toteuttaa myös muilla kertotauluilla tai päässälaskuilla.

Kertolaskujumppa

Harjoituksen voi toteuttaa missä vain ympäristössä, kuten luokassa, jumppasalissa tai ulkona. Leikki alkaa, kun opettaja kysyy ensimmäisen kertolaskun. Oppilaat saavat vastausvuoron viittaamalla. Jos vastaus on oikein, oppilas saa keksiä jonkun liikkeen mikä toistetaan yhdessä. Liike toistetaan niin monta kertaa kuin mistä kertotaulusta oli kysymys (esim. 4 x 6 -> liike toistetaan neljä kertaa). Jos oppilas vastaa väärin, saa joku toinen oppilas auttaa häntä ja oikean vastauksen saatuaan oppilaat saavat yhdessä keksiä liikkeen.

Kertolaskumaalitaulu

Seinälle teipataan lappuja, joissa on kertolaskujen vastauksia. Tehtävä toteutetaan pareittain tai ryhmissä. Yksi kysyy kertolaskun, toinen yrittää osua heittämällä esim. palloa oikeaan vastaukseen. Ryhmästä yksi heittää, mutta muut voivat auttaa vastauksen ratkaisussa. Jos osuu ensimmäisellä kerralla, saa kaksi pistettä. Jos osuu toisella yrityksellä saa yhden pisteen. Jos heittää kaksi kertaa ohi, ei saa pistettä ja jatketaan eteenpäin seuraavaan laskuun. Kysyjä ja heittäjä vaihtavat tässä rooleja. Tämän voi toteuttaa niin että vastauslappuja on seinällä paljon tai niin että siirrytään seuraavaan kohtaan.

Uusimmat ideat