Ryhmä lapsia ympyrässä katsoo alaspäin

Kaikki mukaan liikkumaan! -sivusto

Kaikki mukaan liikkumaan -sivustolle on koottu hyväksi todettuja liikuntavinkkejä, jotka mahdollistavat yhdenvertaisen osallistumisen koulun liikunnallisiin aktiviteetteihin ja toiminnalliseen opetukseen. Vinkit on jaettu neljään osa-alueeseen: avoin, sovellettu, rinnakkainen ja erillinen.

Avoimessa toiminnassa kaikki osallistuvat samaan peliin tai leikkiin eli toiminta soveltuu kaikille. Sovelletussa toiminnassa teema tai harjoite on yhteinen, mutta toteutuksessa hyödynnetään erilaisia soveltamisen keinoja. Rinnakkaisessa toiminnassa teema tai harjoite voi olla yhteinen, mutta jokainen harjoittelee omalla tasollaan. Esimerkiksi temppuradalla voi olla erilaisia toimintakyvyn mukaisia vaihtoehtoja. Erillisessä toiminnassa oma vertaispohjalta toimiva liikuntakerho voi toimia matalan kynnyksen starttina liikunnan harrastamiseen.

Kaikki mukaan liikkumaan! on saavutettava sivusto, jonka liikunnalliset ideat on tuotettu Iloon yli esteiden -hankkeessa vuosina 2018–2020 Valterin ja hankkeeseen osallistuneiden yli 50 lähikoulun yhteistyönä. Ideoiden tarkoituksena on edistää koulujen soveltavan liikunnan osallistumista ja oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua koulupäivän aikaisiin liikunnallisiin hetkiin.

Iloon yli esteiden -hankkeen toteuttajana toimi Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja rahoittajana opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän yliopisto sekä Suomen Paralympiakomitea.

Kaikkimukaanliikkumaan.fi

    Yhteystiedot
  • Nimi: Henni Huttunen, konsultoiva ohjaaja
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
  • Sähköposti: henni.huttunen@valteri.fi