Fiksusti kouluun -haastekilpailu kunnille

Taustaa haasteelle

Kasvava joukko suomalaislapsia liikkuu liian vähän. Lisäämällä fiksua liikkumista koulumatkoilla ja koulupäivän aikana fyysisen aktiivisuuden määrä lisääntyy ja hiilijalanjälki pienenee.

Vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suosituksen mukaisesti eli vähintään tunnin päivässä. Alle kilometrin mittaisista koulumatkoista valtaosa (90 %) tehdään kävellen tai pyörällä. Aktiivisten koulumatkojen osuus on 1–3 kilometrin matkalla 78 prosenttia ja 3–5 kilometrin matkalla enää 45 prosenttia. Matkan pituuden lisäksi koululaisten ikä ja vuodenajat vaikuttavat merkittävästi siihen, kuljetaanko kouluun lihasvoimin vai vanhempien kyydissä. Talvisin aktiivisia koulumatkaliikkujia on neljännes vähemmän kuin sulan maan aikaan (1). Koulujen ja alueiden väliset erot fiksussa liikkumisessa ovat suuria.

Suomalaisten päästöistä viidennes tulee liikenteestä, ja liikennemäärien ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan merkittävästi. Liikkumalla fiksusti meidän olisi mahdollista pienentää liikenteen aiheuttamia päästöjä. Esimerkiksi kävelemällä kahden kilometrin matkan autolla kulkemisen sijaan kolme kertaa viikossa, pienenee hiilijalanjälkemme prosentin verran. Jos miljoona suomalaista toimii näin, säästyy jopa 10 000 asukkaan hiilijalanjälki (2). Fiksu liikkuminen on kaikkea lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista kuten kävelyä, pyöräilyä, potkulautailua tai hiihtoa. Fiksuun koulumatkaan luetaan kuuluvaksi myös joukkoliikenne, koska sekin yleensä lisää hyötyliikunnan määrää mutta etenkin pienentää hiilijalanjälkeä verrattuna auton käyttöön.

Liikkumattomuudella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnille, että koko yhteiskunnalle. Liikkumattomuuden yhteiskunnallisten kustannusten on arvioitu olevan vähintään 3,2 miljardia vuodessa (3).

Haasteemme kunnille

Miten lisäätte koululaisten fiksun liikkumisen määrää koulumatkoilla ja koulupäivän aikana?

Haastekilpailun voittajat

Fiksusti kouluun -haastekilpailun voittajiksi on valittu Kuopio ja Kangasala. Ratkaisuja fiksun liikkumisen esteisiin ja 60 000 euron kehittämisavustusta haki yhteensä 18 kuntaa eri puolilta Suomea.
Fiksusti kouluun -haastekilpailuun tuli useita hyviä ideoita fiksun koulumatkaliikkumisen kehittämiseen. Kuntien hakemuksissa toistuivat samat esteet kuten puutteelliset väylät ja kunnossapito, vanhempien ja oppilaiden asenteet, pitkät etäisyydet sekä koulumatkojen turvattomuus. Ratkaisuja oli haettu muun muassa saattoliikenteen kehittämisestä, turvallisuuskartoituksista ja talvikunnossapidosta. Voittajiksi valittujen Kuopion ja Kangasalan hakemuksissa esitetyillä ratkaisuilla tartutaan koulumatkaliikkumisen haasteisiin annetun aikataulun ja resurssien puitteissa, ja ratkaisut ovat monistettavissa muihinkin kuntiin. Valinnassa painotettiin myös hiilijalanjäljen pienentämistä ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.

 

Lisätietoja kilpailusta antaa

Joonas Niemi, projektipäällikkö, Fiksusti kouluun joonas.niemi@likes.fi puh 020 762 9532

Fiksusti kouluun on LIKES-tutkimuskeskuksen hallinnoima haastekilpailu, jota toteutetaan yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Kilpailun rahoituksesta vastaa Sitra.

Lähteet:

1. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa, LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016, Sami Kokko & Anette Mehtälä (toim.), Valtion liikuntaneuvosto 2016
2. Sitra, 100 Fiksua arjen tekoa //www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/
3. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset, Tommi Vasankari, Päivi Kolu (toim.), Valtioneuvoston kanslia 2018

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.