Liikkuva koulu -hankkeiden seurannassa selvitetään, miten Liikkuva koulu -toiminta käynnistyy ja kehittyy eri kunnissa ja miten toiminta vaikuttaa oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen ja kouluyhteisöön. Seurannan tarkoituksena on tuottaa tietoa ja tukea toimintaa.

Liikkuva koulu -ohjelmaan linkittyvissä tieteellisissä tutkimushankkeissa puolestaan selvitetään liikkumisen ja oppimisen yhteyksiä, oppilaiden välisiä sosiaalisia suhteita, oppilaiden kokemaa sosiaalista asemaa sekä fyysisen aktiivisuuden ja kunnon muutoksia murrosiässä.

Liikkuva koulu -ohjelman tutkimusta ja seurantaa toteuttaa LIKES-tutkimuskeskus.

Tarkemmat tiedot Liikkuva koulu -seurannasta ja tutkimuksesta on koottu LIKES-tutkimuskeskuksen verkkosivuille.

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.